Yemekyolculuğu’ndan Kıymalı Karnıyarık Börek

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Ana Yemekler » Yemekyolculuğu’ndan Kıymalı Karnıyarık Börek

kiymali-karniyarik-borek

K?ymal? böre?i, mutfa??m?z?n ünlü yemeklerinden birine benzeterek haz?rlad???n?zda hem ç?t?r ç?t?r oluyor, hem de göze ho? görünüyorlar. Pratik bir ?ekilde haz?rlayabilece?iniz k?ymal? karn?yar?k böre?ini, çay saatlerinde farkl? bir ikraml?k olarak servis edebilirsiniz.

Malzemeler
4 adet haz?r yufka

?ç malzemesi
250 gram dana k?yma
2 adet orta boy kuru so?an
3 yemek ka???? zeytinya??
1 yemek ka???? domates salças?
1 çay ka???? karabiber
1 tatl? ka???? tuz

Sos malzemesi
50 gram eritilmi? tereya??
1 adet yumurta
100 ml. su

Püf Noktas?
Börek pi?tikten sonra f?r?nda so?umaya b?rakmay?n. S?cak f?r?nda kalan yufka böre?i hamursu bir k?vam alacakt?r. Bu nedenle börekler pi?er pi?mez mümkünse serin bir yerde oda ?s?s?na gelmelerini sa?lay?n.

Arzu ederseniz böreklerin üzerine çörekotu veya susam serperek f?r?na verebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Böre?in iç malzemesini haz?rlamak için bir tavada k?ymay? zeytinya??nda birkaç dakika kavurun.

K?yman?n rengi dönünce ince do?rad???n?z veya rendeledi?iniz kuru so?anlar? ekleyin. So?anlar dirili?ini kaybeden kadar kavurun.

Salça ve baharatlar? ekleyin. Salça kavrulunca oca?? kapat?n. Tuzunu at?p kar??t?r?n. Börek içini serin bir yerde so?umaya b?rak?n.

Sos için bir kasede yumurtay? ç?rp?n, eritilmi? ?l?k tereya??n? ve suyu ekleyin ve kar??t?r?n.

Tezgaha bir yufkay? düzgünce yay?n. Sostan birkaç yemek ka???? alarak yufkan?n üzerine dökün ve ka????n arkas?yla e?itçe yay?lmas?n? sa?lay?n. ?kinci yufkay? ya?lanm?? yufkan?n üzerini kaplayacak ?ekilde örtün.

?kinci yufkay? serdikten sonra yufkay? önce ikiye sonra dörde bölün. Her bir parçay? bir daha ortadan ikiye keserek sekiz parça elde edin.

So?uyan iç harçtan her bir parçan?n geni? taraf?na yakla??k bir yemek ka???? gelecek ?ekilde koyun. Geni? kenar?ndan tutarak kenarlar? ortaya do?ru biraz katlay?n, sonra geni? kenardan uca do?ru sar?n. Böre?i s?k? sarmamaya, biraz gev?ek b?rakmaya özen gösterin.

Ayn? i?lemi di?er iki yufka için de tekrar edin.

Börekleri ya?l? ka??t serdi?iniz f?r?n tepsisine yerle?tirin. Böreklerin her birinin ortas?n? b?çakla birkaç santimetre uzunlu?unda kesin ve kesti?inizi yeri elinizle hafifçe ay?r?n.

Kalan sosu f?rça yard?m?yla böreklerin üzerine sürün.

180 dereceye ayarlad???n?z f?r?nda böreklerin alt? ve üstü k?zarana kadar yar?m saat civar?nda pi?irin.

Pi?en börekleri f?r?ndan ç?kar?p oda ?s?s?nda so?umaya b?rak?n. Afiyet olsun.

Servis Önerisi
Üzerini domates, dereotu veya maydonoz ile süsleyerek, servis edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir