Vücudunuzu arındıracak 3 günlük sıvı detoks programı

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Vücudunuzu arındıracak 3 günlük sıvı detoks programı

Vücudunuzu dinlendirmek, ar?nd?rmak ve yeniden do?mu? gibi hissetmek için bu 3 günlük s?v? detoks program?n? uygulayabilirsiniz.

vucudunuzu_arindiracak_3_gunluk_sivi_detoks_programi-0

”Diyetlerin alt?n yard?mc?s? ve vücudumuzun en sad?k dostu s?v? detokslard?r. Vücudumuzu dinlendirmek, ar?nd?rmak ve yeniden do?mu? gibi hissettirmekle birlikte çok ciddi bir hafifleme sa?layan s?v? detokslar yaz aylar?n?n en ciddi kurtar?c?s?d?r” diyen Beslenme Uzman? ?ebnem Demir, detoksla ilgili her bilgiyi ve mucize de?erinde 3 günlük s?v? detoks tarifini aç?klad?.

Detoks nedir, nas?l yap?l?r
Vücudumuzun depolad??? ya?lardan kurtulmak için yapt???m?z do?ru ve dengeli diyet programlar?nda amaç metabolizmay? daha h?zl? çal??t?rmak olsa da belli bir süreden sonra zay?flama eylemi azal?r hatta durabilir. Bu gibi durumlarda bizlerin alt?n bir yard?mc?s? vard?r: “Detoks”

Detoks vücuttan toksin ve ödem atarak vücudun rahatlamas?n? sa?layan k?sa vadede h?zl? sonuçlar veren etkili bir beslenme program?d?r.

Detoks programlar?n?n 3-5-7 ya da 2 haftal?k periyodlar? var olmas?na kar??n en çok tercih edilen 3 günlük programlard?r. Detoks programlar?n?n daha uzun süreli olmamas?n?n en önemli nedeni disiplin isteyen ve uygulamas? zor bir beslenme tipi olmas?d?r. Detoks programlar?n?n bir ba?ka faydas? hücrelerin yenilenmesine, cildin güzel; parlak olmas?na yard?mc? olur ve depresyonu engeller.

Detoks programlar?nda egzersizin önemi
Detoks sadece beslenme ile sa?lanamaz. Beslenmemizde yapaca??m?z de?i?ikliklerle vücudumuza yeni toksinler eklemeyi k?s?tlar ancak var olan toksinleri vücuttan atmak için egzersizlerin yap?lmas? gerekir, terleme yoluyla var olan toksinlerin at?l?m?n? sa?layacakt?r.

Detoks programlar?nda uygulanmas? gereken alt?n kurallar vard?r.

– Ö?ünlerin s?ras? ve yerleri de?i?tirilmemelidir.

– Yemeklerde tuz kullan?lmamal?, baharat seçimine dikkat edilmelidir.

– Kahve ve çay tüketimi ?ekersiz yap?larak siyah çay?n tüketiminden kaç?n?lmal?.

– Uyku düzenine dikkat edilmeli.

– Günde 2.5litre su tüketilmeli.

– Günlük egzersizler aksat?lmadan uygulanmal?.

Bu kurallara sa?d?k kalarak 3 günde gözle görülür büyük de?i?imler ya?ayaca??n?z garantidir.

Beslenme Uzman? ?ebnem Demir’in alt?n de?erindeki 3 günlük s?v? detoks tarifi ile vücudunuzda muazzam de?i?ikliklere haz?r olun, i?te o muhte?em s?v? detoks tarifi;

1. gün
Sabah

*Green juice

– 3 kereviz sap?
– 1 salatal?k
– 2 karalahana yapra??
– 1 tane soyulmu? limon
– 1 ye?il elma
– 1 ba? parmak ucu kadar zencefil
– 1 tutam rezene

Ara 1

– 8 adet çilek
– 1 adet kapya biber
– 2 adet salata?k
– 4 yemek ka???? ya?s?z yo?urt
– 2 fincan ye?il çay

Ö?len

*Armutlu ye?il içecek

– 1 demet ?spanak
– 1 avuç lahana
– 1 ye?il elma
– 1 salatal?k
– 1 armut

Ara 2

– 10 adet ?spanak yapra??
– Yar?m avakado
– 2 adet kivi
– Çeyrek muz
– 1 su barda?? light süt
– Yar?m su barda?? Hindistan cevizi sütü

Ak?am

*Fit çorba

– 1 bebek ?spanak demeti
– 1 Tatl? ka???? zeytinya??
– Yar?m p?rasa, soyulup do?ranm?? so?an
– 1 küçük do?ranm?? kabak
– 1 di?i do?ranm?? sar?msak
– 1 avuç maydanoz
– ½ limon suyu
– 1.5 bardak su

2. gün
Sabah

– 1 adet ye?il elma
– 1 ba? parmak kadar zencefil
– 1 limon
– 1 salatal?k

Ara 1

– 1 adet greyfurt
– 125 gram ananas
– 125 gram çilek
– 1 su barda?? light yo?urt

Ö?len

– 1 dilim ananas
– 1 ye?il elma
– 1 kase nane yapra??
– 1 salatal?k

Ara 2

– 100 gram muz
– 8 gram zencefil
– 80 gram portkal suyu
– Yar?m çay ka???? tarç?n
– 100 gram su

Ak?am

*Fasülyeli, kabakl? çorba

– 2 fincan su
– 1 orta boy kabak
– 110 gram taze fasülye
– 1/4 maydanoz ( saplar? ay?klanm?? ve do?ranm??)
– 1 domates
– 1 di? sar?msak
– ½ sap kereviz

3. gün
Sabah

– 1 salatal?k
– 1 demet maydanoz
– 150 gr roka
– 1 parmak kadar zencefil
– 1 adet limon
– 1 dilim ananas

Ara 1

– 1 adet ye?il elma
– 1 adet salatal?k
– 25 gram kereviz sap?
– 20 gram maydonoz
– 15 gram kabu?u temizlenmi? limon
– 8 gram taze zencefil

Ö?len

*K?rm?z? juice

– 8-10 yaprk kara lahana
– 6 adet orta boy pancar
– 5 adet kereviz sap?
– 1 adet armut
– 2-3 limon
– 1 cm zencefil

Ara 2

– 150 gram lahana
– 80 gram maydonoz
– 50 gram ananas
– 100 gram limon
– 10 gram kereviz
– Yar?m çay bard?? su

Ak?am

– ½ fincan siyah mercimek ( 24 saat bir tutam tuz kat?lm?? suda bekletilmi?)
– ½ havuç
– ½ domates
– ¼ so?an
– ½ kereviz sap?
– 1 di? sar?msak
– 1 karanfil
– ½ defne yapra??
– 3 fincan su
– 1 tatl? ka???? kekik, biberiye
– 1 tatl? ka???? taze pul biber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir