visneli_kek-0

F?r?ndan ç?kan ve oda s?cakl???nda so?uyan keki arzuya göre vi?ne suyuyla ?slatabilir, farkl? bir aroma katabilirsiniz.

Malzemeler
5 adet yumurta
3/4 su barda?? un
3/4 su barda?? toz ?eker
4 yemek ka???? bu?day ni?astas?
4 yemek ka???? kakao
1/5 çay ka???? tuz
1 tatl? ka???? vanilya özütü
1/2 su barda?? çekirdeksiz vi?ne

Çikolata sosu için:

2 su barda?? süt
3 yemek ka???? toz ?eker
90 gram bitter çikolata
1 silme yemek ka???? un
2 tatl? ka???? kakao
1 tatl? ka???? tereya?? (parlakl?k vermesi için)
1/2 su barda?? çekirdeksiz vi?ne

Süslemesi için:

10 adet taze vi?ne (arzuya göre)

Nas?l yap?l?r
Keki haz?rlamak için; yumurta sar?s? ve aklar?n? ayr? cam kaplara ay?r?n. Yumurta sar?lar?n?n bulundu?u cam kaseyi kaynamakta olan suyun bulundu?u bir tencere üzerine oturtun. Toz ?eker ekledi?iniz yumurta sar?lar?n? ?eker taneleri eriyene kadar kar??t?r?p benmaride usulü pi?irin. Il?k bir k?vam ald???nda benmariden al?p vanilya özütü kat?n. Ayr? bir kapta bulunan yumurta aklar?n? çok az tuz ilavesiyle köpürtün.

Kat? bir k?vam al?p kendi yo?unlu?unun bir kaç kat?na ç?kmas?na dikkat edin. Un, ni?asta, kakao ve tuz kullanaca??n?z kuru malzemeleri bir kaba eledikten sonra benmaride pi?irdi?iniz yumurta sar?lar?na ekleyin ve kar??t?r?n. Kat? bir k?vam alan yumurta aklar?na kuru malzemeleri azar azar kat?p bir spatula yard?m?yla alttan üste do?ru çok fazla kar??t?rmadan harmanlay?n.

Son olarak ay?klanm?? ve fazla suyu süzüldükten sonra hafifçe unlanm?? vi?ne tanelerini ilave edin. Kek kar???m?n? hafifçe ya?lanm?? ya da ya?l? ka??t serili kelepçeli bir kek kal?b?na bo?alt?n. Üzerini düzeltip önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 30 dakika pi?irin. Çikolata sosunu haz?rlamak için; süt, toz ?eker ve kakaoyu derin bir sos tenceresine al?n. ?yice ç?rpt???n?z malzemelere küçük parçalara ay?rd???n?z bitter çikolata ve tereya??n? ekleyin. K?s?k ate?te sürekli kar??t?rarak koyula?ana kadar pi?irin.

Ay?klanm??, çekirdeksiz vi?ne tanelerini kat?p çikolata sosuna son bir güzellik yap?n. F?r?ndan ç?kt?ktan sonra kal?b?ndan ayr?lan ve oda s?cakl???nda so?uyan keki servis taba??na al?n. Pürüzsüz bir k?vam almas? için son bir kez kar??t?rd???n?z ?l?k çikolata sosu kekin üzerine gezdirin. Taze vi?nelerle süsleyip so?uttuktan sonra sevdiklerinizle payla??n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir