VENEDİK(PROVEDITORE) SARAYI

Home » Gezilecek Yerler » VENEDİK(PROVEDITORE) SARAYI

Saray 13. yüzy?lda Lüzinyanlar (1192 – 1489) taraf?ndan Kraliyet Saray? olarak in?a edilmi?. 1369 y?l?na kadar K?br?s Krallar? bu sarayda oturmu?lar Deprem sonucu zarar gören yap?, 1552 y?l?nda Venedikliler (1489 – 1570) taraf?ndan yenilenip, tekrar Kraliyet Saray? olarak kullan?lmaya ba?lanm??. Günümüzde kadar, saray?n ‘L’ ?eklinde olan bat? k?sm? ile Salamis’ten getirilen dört sütunu içermekte olan üç kemerli giri? gelebilmi?tir. Ortadaki kemerin üst ba??nda, 1552 y?l?nda K?br?s’ta yönetici olan Yüzba?? Giovanni Renier’in armas? yer almakta.

Saray kal?nt?lar? Nam?k Kemal Meydan?’n?n bat?s?nda yer almaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir