Üzerine de Tereyağı: Pideli Köfte

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Ana Yemekler » Üzerine de Tereyağı: Pideli Köfte

pideli-kofte-tarifi

Malzemeler
Köftesi için:500 gram orta ya?l? k?yma
1 adet orta boy kuru so?an
1 adet yumurta
2 yemek ka???? galeta unu
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber
1/2 çay ka???? kimyon
4 dal maydanoz (arzuya göre)

Servisi için:2 adet küçük boy t?rnak pide
1 kase yo?urt (ç?rp?lm??)

Sosu için:2 yemek ka???? zeytinya??
1 di? rendelenmi? sar?msak
1 su barda?? rendelenmi? domates

Pi?irme Önerisi
Köfte harc?na arzu etti?iniz baharatlar? katabilirsiniz, çok az miktarda ö?ütülmü? defne yapra??n?n ho? bir aroma katt???n? unutmay?n.Köfteleri rendelenmi? ka?ar peyniri ilavesiyle de haz?rlayabilirsiniz.Üzerlerine az miktarda tereya?? ekledi?iniz t?rnak pideleri ?s?ya dayan?kl? f?r?n kab?na yerle?tirin. K?zarm?? köfteleri ve domates sosunu gezdirdikten sonra k?sa bir süre f?r?nlay?p servis edin. Unutmay?n bu da bir seçenek.

Nas?l Yap?l?r?
Köfteyi haz?rlamak için; kuru so?an? rendenin ince k?sm?yla rendeleyin. Ay?klad???n?z maydanoz yapraklar?n? ince ince k?y?n. Orta ya?l? k?ymay? kar??t?rma kab?na al?n. Yumurta, rendelenmi? kuru so?an, galeta unu, k?y?lm?? maydanoz ve baharatlar ilavesiyle yo?urmaya ba?lay?n.
K?vam al?p özle?en köfte harc?n? arzuya göre buzdolab?na kald?r?p k?sa bir süre dinlendirin.
Sonras?nda arzu etti?iniz büyüklükte parçalar kopart?n, avuç içinizde yuvarlad?ktan sonra yass? ?eklinde köfteler haz?rlay?n.
Domates sosu için; zeytinya??n? küçük bir sos tenceresinde k?zd?r?n. Rendelenmi? sar?msa?? ekleyip kar??t?rd?ktan sonra rendelenmi? domatesleri kat?n. Fazla suyunu çekene kadar k?s?k ate?te pi?irin.
Haz?rlad???n?z köfteleri, yanmaz/yap??maz tabanl? bir tavada ters yüz ederek k?zart?n. Küçük kareler halinde kesti?iniz t?rnak pidelerin üzerine tereya?? sürüp k?sa süre f?r?nlay?n. Servis esnas?nda kullanaca??n?z yo?urdu ç?rp?p pürüzsüz bir k?vam almas?n? sa?lay?n.
F?r?ndan ald???n?z pideleri servis tabaklar?na payla?t?r?n. K?zarm?? köfteleri üzerine dizin. Haz?rlad???n?z domates sosla taçland?r?n onlar?. Eritilmi? tereya?? gezdirin. Arzu eden yo?urt eklesin, arzu eden kekik ve pul biber.
Servis Önerisi
Yo?urt öncesinde pideli köftenin üzerine eritilmi? tereya?? gezdirebilir, domates sosu ekledi?iniz köfteleri sadece kekik ve pul biber e?li?inde de servis edebilirsiniz.Közlenmi? sivri biber ve domates de eklemeyi unutmay?n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir