Temel Reis’in Favorisi: Ispanaklı Pizza

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Temel Reis’in Favorisi: Ispanaklı Pizza

ispanakli-pizza-tarifi

Malzemeler
Pizza hamuru için:
2,5 su barda?? un
1 su barda?? ?l?k su
1/2 tatl? ka???? kuru maya
1/2 tatl? ka???? toz ?eker
2 yemek ka???? zeytinya??
1/2 tatl? ka???? tuz
Sosu için:
2 yemek ka???? domates salças?
3/4 su barda?? ?l?k su
1 yemek ka???? zeytinya??
1 tatl? ka???? kekik
1 çay ka???? biberiye
1/4 çay ka???? tuz

Üzeri için:
400 gram ?spanak
1 adet küçük boy kuru so?an
1 di? sar?msak
2 yemek ka???? zeytinya??
200 gram rendelenmi? mozzarella peyniri

Pi?irme Önerisi
Pizza hamurunu açarken çok fazla unlamamaya dikkat edin, aksi takdirde pi?en pizza taban?nda yan?klar olu?acakt?r.Mayalanan pizza hamurlar?n? mümkünse ince bir ?ekilde elinizde aç?n.Hamuru suland?rmamas? için; ?spanakl? harc?, fazla suyunu al?p so?uttuktan sonra kullan?n.

Nas?l Yap?l?r?

Il?k su, kuru maya ve toz ?ekeri bir kapta kar??t?rd?ktan sonra mayan?n aktive olmas? için 10 dakika kadar bekletin.
Elenmi? un ve tuz kar???m?n? derin bir kaba ald?ktan sonra orta k?sm?n? aç?n. Zeytinya?? ve maya kar???m?n? da katt?ktan sonra tüm malzemeyi orta k?s?mdan kenarlara do?ru kar??t?rmaya ba?lay?n.
Toparlanan pizza hamurunu mümkünse mermer bir tezgah üzerinde büyük bir beze haline getirdikten sonra üzerini streç filmle kaplay?n ve oda ?s?s?nda mayalanmas? için 30 dakika kadar bekletin.
Kolay bir pizza sosu haz?rlamak için; domates salças?n? ?l?k suyla kar??t?r?p k?vam?n? aç?n. Zeytinya??, kekik, biberiye ve tuz ekledi?iniz sosu kar??t?r?n.
Mayalanan pizza hamurunu iki e?it bezeye ay?r?n. Hafif bir ?ekilde unlanm?? mutfak tezgah? üzerinde elinizle büyüterek yuvarlak ?eklinde açt?ktan sonra dikkatli bir ?ekilde f?r?n tepsilerine ayr? ayr? yerle?tirin.
Pizzan?n üzeri için; kuru so?an? çok küçük parçalar halinde do?ray?n. Sar?msa?? rendeleyin. Kök k?s?mlar?n? temizleyip bol suda y?kad?ktan sonra kuruttu?unuz ?spanaklar? ince ince do?ray?n.
Geni? bir tavada zeytinya??n? k?zd?rd?ktan sonra kuru so?an ve sar?msa?? hafif bir renk alana kadar soteleyin. Do?ranm?? ?spana?? kat?p suyunu çekene kadar kavurun.
Kavrulmu? ?spana??n fazla suyunun kald???n? dü?ünüyorsan?z kullanmamak üzere bir kenara ay?rd?ktan sonra ?spanakl? harc? so?umas? için bir kenarda bekletin.
Kekik kokulu domates sosunu bir kepçe yard?m?yla pizza tabanlar?n?n orta k?sm?ndan ba?layarak kenarlara do?ru yay?n. Kenar k?s?mlar?nda yakla??k bir parmak kal?nl???nda pay b?rakmay? unutmay?n.
Kavrulmu? ?spanakl? harc? e?it olarak pizzalar?n üzerine payla?t?r?n. Rendelenmi? mozzarella peyniriyle üzerlerini kapat?n.
Önceden ?s?t?lm?? 250 derece f?r?nda yakla??k 12 dakika peynirler eriyip, k?zarana kadar pi?irdi?iniz pizzalar? s?cak olarak servis edin. Dilim dilim sevdiklerinizle payla??n.
Servis Önerisi
F?r?ndan ç?kan pizzay?, k?rm?z? biberli zeytinya?? ve taze çekilmi? tane karabiber ilavesiyle servis edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir