Tatlı Serinlik: Jöleli Meyve Salatası

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Tatlı Serinlik: Jöleli Meyve Salatası

joleli-meyve-salatasi

Malzemeler
3 adet orta boy nektarin
2 adet orta boy kivi
4 adet orta boy kay?s?
1/2 su barda?? frambuaz
1/2 su barda?? yaban mersini
1/2 su barda?? ay?klanm?? vi?ne

Muz jölesi için:
1 paket muz aromal? toz jöle kar???m?
2,5 çay barda?? s?cak su

Püf Noktas?
Kararmamas? için meyveleri do?rad?ktan sonra salatay? h?zl? bir ?ekilde haz?rlay?n.Sert yap?da, zedesiz meyveler kullanmaya özen gösterin.

Pi?irme Önerisi
Jöle ve meyvelerin ?eker oran? yeterli olaca??ndan ?eker ilave etmeyin.Tarifi arzu etti?iniz mevsim meyveleriyle kolayl?kla haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini ç?kard???n?z kay?s?lar? iri parçalar halinde kesin. Kabuklar?n? soydu?unuz kivileri do?ray?n.

Arzuya göre kabuklar?n? soymad???n?z nektarinleri di?er meyvelerle uyumlu olacak ?ekilde kesin.

Tane formunda olan ay?klanm?? vi?ne, yaban mersini ve frambuaz? kat?p tüm meyveleri derin bir kasede kar??t?r?n. Silikon ya da cam kal?plara meyveleri e?it olarak payla?t?r?n.

Jel görüntüsünü alacak muz jölesini haz?rlamak için; muz aromal? toz jöle kar???m?n? çelik bir kar??t?rma kab?na bo?alt?n.

Öncelikle s?cak su kat?p toz kar???m? tamamen eriyene kadar bir ç?rp?c? yard?m?yla kar??t?r?n.

Kar???m tamamen eridi?inde so?uk suyu kat?p kar??t?rma i?lemini sürdürün. Bir an önce tamamen so?uyup toparlanmaya ba?lamas? için kar??t?rma kab?n? buz dolu bir kase üzerine oturtun. Aralarda kar??t?rmay? sürdürün.

Porsiyonluk kal?plara ald???n?z kar???k meyveler üzerine haz?rlad???n?z jöle kar???m?n? döküp buzdolab?nda so?utun.

K?vam alan meyve salatalar?n? kal?plar?ndan ters çevirip ç?kartarak bekletmeden sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Jöleli meyve salatas?n? ç?rp?lm?? krema e?li?inde so?uk olarak servis edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir