Tatlı krizi için tatlı öneriler

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Tatlı krizi için tatlı öneriler

30052013223201-615x330

Can?n?z s?kk?n, hava kapal?, diyetinizi browni yiyerek bozdunuz gitti, ald???n?z kaloriler de cabas?… Depresyon dönemleri ve adet öncesi bir haftal?k zaman dilimi, kad?nlar?n kabusu olmay? sürdürüyor. Çünkü adet döneminde östrojen, prolaktin, tiroid hormonlar?n?n seviyesindeki art??lar, kad?nlarda tatl? krizlerine yol aç?yor.

Adet döneminde art?? gösteren östrojen hormonu nedeniyle enerji aç??a ç?kt???n? belirten Beslenme Uzman? Hale Ta?k?n, “Enerji de tatl? besinlerde oldu?undan tatl?lara yönelme oluyor” diyor. Peki kad?nlar bu tatl? krizlerini önlemek için ne yapmal?lar?

Hale Ta?k?n’a göre, kad?nlar? zora sokan ve sonraki aylarda birbiri üstüne binen kilolarla kendini gösteren krizi bask?lamak do?ru de?il. Yani bu dönemde hamur i?i tatl?lar yerine, sütlü tatl?lar, meyveli yo?urt yiyerek durumu hafifletmek mümkün. Ayr?ca meyveli yo?urt ve sütlü tatl?lar grubu (sütlaç, kazandibi, muhallebi) kad?nlarda 25 ya??ndan sonra yüksek oranda ortaya ç?kan kalsiyum ihtiyac?n? da kar??l?yor. Adet öncesi dönemde 2-3 günde bir sütlü tatl? yemek, krizin etkisini hafifletebiliyor. Birço?umuzun vazgeçemedi?i çikolatay? küçük parçalar halinde “çok az” tüketmemiz gerekiyor.

??te önerilerimiz…

Sabah kahvalt?s?: ?ekerli süt, beyaz beynir (2 dilim), domates salatal?k, bir iki tatl? ka???? bal veya reçel, 2 dilim ekmek.

Ara: Bir porsiyon sütlü tatl? (muhallebi, sütlaç, kazandibi).

Ö?le yeme?i: Bir kase çorba, bir porsiyon sebze yeme?i, salata ve komposto.

Ara: Bir gofret yenebilir, kalorisi dü?üktür.

Ak?am: 100. 150 gram et (3. 4 köfte), salata, 2 dilim ekmek.

Ara: A?ure, kabak ve ayva tatl?s? olabilir.

Ö?ünlerinizi bu özel listeye göre düzenlemenin ve sütlü tatl?lar tüketmenin d???nda neler yapabilirsiniz? ?imdi de bunlara bir göz atal?m:

Hayat?n?zdaki erke?i e?itin
Hayat?n?zdaki erke?i, sizi tatl?larla ayartmamas? konusunda e?itin. Bu konuda yaz?lm?? kitaplar?, yaz?lar? okumas?n? sa?lay?n. Siz tatl? bariyerini a?maya kalk??san?z da mücadelenizde size yard?mc? olmas? konusunda ondan destek isteyin.

Perhiz yap?n
Bu dönemde karbonhidratlar? azaltmak açl?k krizlerini önler. Meyve suyu içmeyin, kavun veya elma tüketmeye özen gösterin. Sadece bir ö?ün elma yiyin. 3. Kafeini yok say?n: Kahve, çay, cola ve çikolata adet öncesi sendromunu art?r?r. Bu dönemde mümkün oldu?unca kafeinden uzak durun. Alkol asl?nda saf ?ekerdir ve hemen ya?a dönü?ür.

Jimnastik yap?n
Adet öncesi dönemde haftada 3 veya 5 seans halinde jimnastik yaparsan?z kaslar?n?z rahatlam?? olur.

Alternatif ?ekerler tüketin
Tüm bunlara ra?men ?eker, çikolata ve ba?ka tatl?lardan uzak duram?yorsan?z, bir önlem daha alabilirsiniz. Di? Dostu Vakf?’n?n Türkiye temsilcisi Selda Alemdar, günümüzde Xylitol, isomalt, maltitol, mannitol ve sorbitol gibi do?al tatland?r?c?larla üretilen ?eker ve sak?zlar?n a??zda asit olu?turmad?klar?n? ve ?eker ihtiyac?n? bast?rd???n? söylüyor. ?emsiye alt?nda gülen di? logosuyla sat?lan bu ürünler, di?lere de zarar vermeyen ürünlerden olu?uyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir