TARİHİ GİRNE LİMANI

Home » Gezilecek Yerler » TARİHİ GİRNE LİMANI

Kuzey K?br?s’?n turizm incisi olan Girne, otelleri, restoranlar?, e?lence mekânlar? ve tarihi yerleri ile ünlü bir kenttir. Girne Yat Liman?, Roma döneminde ticaret amaçl? yap?lm??t?r. Tabi daha sonraki ça?larda liman ve çevresi geli?meye devam etmi?. Hemen yan?nda, kenti Arap Ak?nlar?na kar?? koruman amac?yla Bizans Dönemine ait ünlü Girne Kalesi bulunmaktad?r.

At nal? ?eklinde olan liman? çevreleyen tarihi binalar?n ço?u Lüzinyanlar ve Venedikliler taraf?ndan yap?lm??. Zaman?nda gümrük ve depo olan ve günümüzde esas özelliklerini yine de koruyan bu binalarda, çe?itli restoran bar ve kafeler yer almaktad?r.

Kendine özel dinlendirici atmosferi, tarih ve e?lencenin iç içe oldu?u Tarihi Girne Liman?, bu ?ehre gelen herkesin mutlaka u?rad??? bir yerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir