Tam da Keyfinize Layık Sıcak ve Soğuk Kahve Türleri

Home » Dünya Mutfağı » Tam da Keyfinize Layık Sıcak ve Soğuk Kahve Türleri

Dünyan?n farkl? noktalar?nda ya da gitti?iniz herhangi bir kahve dükkan?nda o kadar çok kahveyle tan???rs?n?z ki kahvenin dünyan?n en güzel içeceklerinden bir tanesi oldu?una emin olursunuz. Biz de sizin için kahve türleri listesini ç?kard?k. Art?k bir kahve dükkan?na gitti?inizde istedi?iniz kahvenin nas?l geldi?ini biliyor olacaks?n?z.

Gözünüz ayd?n, kahve türlerini art?k ad?n?z gibi iyi bileceksiniz.

Türk kahvesi: Tabii ki Türk kahvesi ile ba?l?yoruz. Türk kahvesi, en ince çekilmi? kahveden elde edilir. Arzuya göre ?ekerli servis edilir ve servis s?ras?nda yan?na bir de tatl? bir at??t?rmal?k konulur. Suyu da unutmamak gerekir tabii ki. Türk kahvesi nas?l yap?l?r diye merak ediyorsan?z hemen t?klay?n: Türk kahvesi nas?l yap?l?r?

kahve-turleri

Americano: 30 ml. espressos’nun üzerine 370 ml. su koyularak haz?rlan?r. Yani bir shot espresso ve sudan olu?ur.

Espresso:30 ml. espresso’nun servis edildi?i kahvedir. Shot olarak servis edilir, shot olarak içilir.

Doppio: 60 ml. espresso yani 2 shot espresso’dan haz?rlan?r.

Lungo: 3 shot espresso’dan yani 90 ml. espresso’dan haz?rlanan kahvedir.

Macchiato 60 ml. espresso’nun içine süt köpü?ü eklenir. Böylece içimi daha kolay bir kahve elde edilir.

Cortado: 60 ml. espresso’nun üzerine 30 ml.’lik süt köpü?ü eklenir. Macchiato’ya biraz benzemektedir.

kahve-tipleri

Affotago: 1 top vanilyal? dondurma üzerine 2 shot espresso eklenerek servis edilir. Oldukça tatl? bir kahvedir.

Cappuccino: 60 ml. espresso, 60 ml. ?s?t?lm?? süt ve 60 ml. süt köpü?ünden haz?rlan?r. Afiyetle içilir.

Mocha: 60 ml. espresso üzerine 60 ml. olarak eklenen s?cak çikolata ve üzerindeki 30 ml.’lik süt köpü?ü. Leziz.

Flat white 60 ml.’lik espresso’nun üzerine iki kat? yani 120 ml’lik ?s?t?lm?? süt eklenerek haz?rlan?r.

Latte 60 ml. espresso üzerine 300 ml. ?s?t?lm?? süt eklenir, son olarak ise süt köpü?ü eklenerek servis edilir.

Art?k en temelde servis edilen kahvelerin nas?l yap?ld???n? biliyorsunuz. Herhangi bir ?ekilde kand?r?lma imkan?n?z yok 🙂 E?er Americano istedi?inizde lungo gelirse anlayabilir, flat white’?n?z? afiyetle yudumlayabilirsiniz.

kahve-cesitleri

Mutlu kahveler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir