Şu Sıcak Günlerde İçinizi Serinleten Buz Gibi 14 İçecek

Home » Dünya Mutfağı » Şu Sıcak Günlerde İçinizi Serinleten Buz Gibi 14 İçecek

Yaz aylar?n?n kli?esinden kurtulamay?p bir süredir yazd???m?z plajlar, koylar, denizler, pöfür pöfür esen terasl?, balkonlu, çimenli yerlere son bir listemizi daha kurban veriyoruz; içinizi serinleten buz gibi 14 içecek!

Buzdolab?n? açt???n?zda so?uk su ya da bu?ulanm?? bir biradan ba?ka ?eyler mi ar?yorsunuz, yapt???n?z en renkli içeceklerinizle instagramda bi dolu foto?raf m? payla?mak istiyorsunuz, arkada?lar?n?z? eve ça??r?p kokteylli partiler mi verme niyetindesiniz, o zaman bu liste tam size göre! Derdiniz içinizi serinleten içecek mi? Önce alkolsüzlerden ba?layal?m…

Frappe
frappe

Bu önerimiz “Kahve benim için sabahlar? yüz y?kamakt?r” gibi kahveye gereksiz büyük anlamlar yükleyenlere gelsin. K???n s?cak s?cak içti?iniz sütlü kahvenin yaza uyarlanmas? gibi dü?ünün; içine so?uk olmas? için ekstra buz at?yorsunuz, o kadar!

Domates Suyu
domates-suyu

Malzemelere gelirsek, öyle sadece s?k?lm?? domates gelmesin akl?n?za. Limon suyu, sirke, karabiber ve toz k?rm?z? biber de gerekli. Blenderdan geçirece?iniz domateslere bu malzemeleri eklemeniz ve so?umas? için buzdolab?na koyman?z yeterli olacakt?r.

Karpuz Frozen

karpuz-frozen
Yaz?n en güzel meyvesidir kendisi, durup dururken akl?m?za ve bo?az?m?za dü?üverir ve afiyetle sulu sulu ?appur ?upur yiyiveririz. Bir de bunu çatalla falan de?il de pipetle bir anda içti?ini dü?ün hem de so?uk so?uk. ?çerken kendinizi plajlara atmamak için zor tutaca??n?za eminiz.

Yap?m? fazlas?yla basit, malzemeleri ise cebinize dost. Bir dilim karpuz, 1 tatl? ka???? toz ?eker ve 1 kase buz parças?. Sonra bunlar?n hepsini bir güzel mutfak robotuna at?yorsun ve ?ekilli bir bardak seçiyorsun. Barda??n kenar?na da bir dilim karpuz kabu?u koy ki afilli dursun.

Naneli Ayran
naneliayran

Karpuzdan sonra can?m?z?n çekece?i di?er basit ?ey ayran. Bu tarif, özellikle alkollü bir haftan?n ard?ndan kendi çap?n?zla ba?layaca??n?z detoks günlerinin ba? tac?d?r. Anne deyimi ile ayran içimizdeki bütün zehri al?r. So?uk so?uk da fena gitmez.

Tarifini bilmeyen yoktur ama yine kula??n?za küpe olsun diye; 3-4 sap naneyi ve iki kase yo?urdu mutfak robotundan geçirin, sonra tuz ve su ilave edin. ??te bu kadar! Sunuma da önem verenlerdenseniz birkaç tane taze nane yapra??, buz ve renkli (pembe tercihtir) pipet ile servis edin.

Limonata
limonata

D??arda ev yap?m? diye verdikleri limonatada hep bir kusur mu buluyorsunuz, ya fazla ?ekerli ya fazla buzlu ya da az limonlu mu geliyor. Bo?a para harcamay?n efendim siz yap?n. Limonatan?n tek püf noktas? kabu?unda.

E?er bir sürahi limonata yap?p kana kana içmek istiyorsan?z tarifimiz ?öyle efendim; 6-8 limonun kabu?unu bir güzel rendeleyelim, buna küp ?eklinde do?ranm?? 5 limonu ilave edelim ve 1 su barda?? toz ?ekeri içine boca edelim. Sonra bir güzel elimizle yo?ural?m. Kalan 1-2 limonu s?k?p kar??t?ral?m. Bakt?n?z tad? yerine geldi, limon kabuklar?n? ve limon parçalar?n? tel süzgeçten süzelim. So?uk suyu ekleyip kar??t?ral?m ve 1-2 saat buzdolab?nda bekletelim. Sonunda limonatan?z haz?r!

Reyhan ?erbeti
reyhanserbeti

?u s?ralar yemek bloglar?nda haddinden fazla yer alan bu pespembe ?erbetimizi es geçmeyelim dedik o yüzden ara?t?rd?k denedik ve çok be?endik. Hatta Limonata kadar popüler olmamas?na bir hayli ?a??rd?k.

Yap?m? yine bir o kadar basit olan reyhan ?erbetinde kullan?lacak malzemeler ?öyle; 1 demet reyhan, 1 su barda?? toz ?eker, 3 limon ve 1.5 litre kaynam?? su. Her zamanki gibi bunlar birbirine kar??acak! Sonra bir gün buzdolab?nda bekletilip rengini almas? sa?lanacak.

Muzlu Milkshake
muzlumilkshake

Annemizin burnumuzu kapatarak içirmeye çal??t??? ball? süünt de?il de muzlu sütün hastas?y?z. Yapan olsa sabahlar? 3-4 bardak doya doya içeriz. Bir de bunun buz gibi oldu?unu dü?ünün. Tam bir klima özelli?i ta??maktad?r. Malzemeleri ise 1 adet muz, 1 su barda?? so?uk süt, iki top dondurma (çilek, çikolata, vanilya…) ve bir tatl? ka???? ?eker. Bunlar?n hepsini blendere koyun efendim sonra kar??t?r?n. Milkshake’iniz haz?r.

Ahududu Smoothie

ahududulu-smoothie

Ad?ndan da anlayaca??n?z üzere pek gösteri?li olan bu serin içece?imiz içilipte doyulan nadir içeceklerden. ?htiyac?n?z olan tek ?ey ise; 200 gram ahududu, 100 ml. süt, 20 gram yo?urt, 5-6 küp buz.

Bu malzemeler elinizin alt?ndaysa geçelim haz?rlan???na; öncelikle, ahududular? bir po?et içinde buzlukta bekletin. Yo?urt ve sütü blenderda ç?rp?n, sonunda da ahududu ve buzlar? içine ekleyip kar??t?r?n. Afili içece?iniz haz?r, keyfini ç?karabilirsiniz.

Blender? fazla çal??t?rmaman?zda yarar var yoksa smoothie’niz bir meyve suyuna dönü?ebilir aman dikkat!

Çilekli Kefir
cileklikefir

Ba????kl?k sistemini güçlendirme, cilt güzelle?tirme, idrar yollar?n? açma, kolesterolu azaltma, kalp sa?l???n? koruma, ve sinüzite iyi gelme gibi ?ahane özellikler… ??te bunlar hep Kefir.

Daha sayamad???m?z faydalar? var, siz dü?ünün. Evinizde böyle sa?l?kl? bir içecek yap?lmayacak da nerede yap?lacak. Bu atom bombas?n?n malzemeleri; 300 ml. kefir, 5 adet çilek, 1 yemek ka???? süzme yo?urt, 2 yemek ka???? bal. Daha sonra al?n bu tüm malzemeyi blenderdan geçirin ve bal? ekleyip kar??t?r?n. Afiyet olsun! Yava?tan alkollü k?sma te?rif edelim mi ne dersiniz?

Mojito
mojito

Bu geleneksel Küba kokteylimiz tatl? alkol sevenler için ideal. Malzemeleri öyle sizi çok fazla u?ra?t?racak cinsten de de?il.

1 adet lime, Bacardi Rum, 8-10 tane nane yapra??, 2 yemek ka???? esmer ?eker, soda. Haz?rlan??? ise; Lime’?n suyu uzun bir bardak içerisindeki ?eker ve nane yapraklar?na eklenir. Daha sonra bu kar???m, kibarca ezilir; ard?ndan s?ras?yla buz küpleri, rom ve soda ilave edilir.

Bu fazla popüler yaz içkisini evde bir kez deneseniz iyi bir ?eyler ç?kartabilece?inize inan?yoruz. Ayr?ca nane sayesinde a??zlarda ho? bir ferahl?k, kafalarda ho? bir güzellik b?rakt??? da do?rudur.

Cin Tonik
Gin-Tonic

Birçok erkek arkada??m?z?n “Yok abi Mojito içmem, o kad?n içkisi” diyerek içkiye bile cinsiyet ekledikten sonra Cin Tonik’e yönelmesini anlam?yoruz. Ama serinletici bir yaz içkisi oldu?unu kabul ediyoruz. Ayn? zamanda yap?m? bu kadar basitken evde hala ne diye bira içer dururuz onu hiç anlam?yoruz. ?htiyac?n?z olan iki ?ey gin ve tonik o kadar.

Margarita

Margarita

Ya barda?? tuttu?umuzda bizde aç??a ç?kan özgüvenden ya da Latin yeme-içme kültürüne yak?nl???m?zdan olacak ki bu içkinin hastas?y?z.

Evinizde öncelikle Tekila, portakal likörü, limon ve tuz olmal?. Sonra bu malzemeleri shaker’da bir güzel kar??t?r?n. O güzel barda??n etraf?n? tuza bulamay? sak?n unutmay?n. Son olarak margaritan?z? lime ile servis edebilirsiniz.

Sangria
sangria

Daha önce bu kadar benimsedi?imiz bir ?spanyol adeti varsa o da tapas’t?r. Ama o bile bir sangria de?il. Sangria ?arap, rom (romsuz da olur), taze limon, portakal ve mevsim meyveleri taneleriyle haz?rlan?yor.

Çok pahal? olmayan bir ?i?e k?rm?z? ?araba, 3 portakal, 2 limon suyu s?k?yoruz, içine 1,5 su barda?? toz ?ekeri (tercihen kaliteli bir esmer ?eker) boca ediyoruz ve ?ekeri kar??t?rarak güzelce eritiyoruz. Kafam?za göre, üzüm, erik, soyulmu? ve dilimlenmi? elma-armut (zevkimize göre meyveler) ekleyerek, kapal? bir kapta, mesela 5 lt.lik bir su ?i?esinde 1-2 gün bekletiyoruz. Buz ekleyip ç?lg?n gibi içiyoruz. Tarifi ki?i say?n?z ve damak tad?n?za göre özelle?tirebilirsiniz.

Long Island Ice Tea
longislandicetea

?çinde yok yok. Bu sebeple sizi hem maddi hem manevi bir hayli zorlayacak bir kokteyl varsa o da budur. Malzemeleri say?yoruz gerisini siz dü?ünün; Portakal likörü, gin, rom, tekila, votka, limon, esmer ?eker, kola.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir