SOURP MAGAR MANASTIRI

Home » Gezilecek Yerler » SOURP MAGAR MANASTIRI

M.S 1000 y?l?nda Koptik (M?s?r H?ristiyan?) manast?r olarak in?a edildi. Meryem’in manast?r? olarak da bilinmektedir. 15 yüzy?lda Ermenilerin kullan?m?na geçerek Kudüs’e giden Ermeni hac?lar?n durak yeri olmu?tur. 1974’e dek manast?r bu ?ekilde kullan?lm??t?r. Günümüzde görülebilen kal?nt?lar? 19 yüzy?la aittir ve baz? kaynaklara göre orijinal yap?n?n duvar temelleri üzerine kurulmu?tur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir