SOLİ HARABELERİ

Home » Gezilecek Yerler » SOLİ HARABELERİ

Soli M.Ö. kurulan 9 K?br?s krall???ndan birisidir. Soli’nin tarihi M.Ö. 700 y?llar?na ait ve Asurlular?n haraç ald?klar? kentleri içeren bir listeye kadar izlenebilmi?tir. Bu listede kentin ad? Si-il-lu olarak geçmektedir. Soli’de günümüze kadar kalabilen eserlerin ba??nda bir harabe ?eklinde bulunan Soli Bazilikas? ve sonrada restore edilmi? bulunan Soli Tiyatrosu’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir