SOLİ TİYATROSU

Home » Gezilecek Yerler » SOLİ TİYATROSU

Soli Tiyatrosu ise Roma’l?lar döneminde bir zamanlar ayn? yerde bulunan Yunan tiyatrosunun yerine yap?lm??t?r. M.S. 2. yüzy?l?n sonu ile 3. yüzy?l?n ba??ndan kalmad?r. Seyircilere ayr?lan yar?m daire ?eklindeki oturma s?ralar?n?n oldu?u bölüm k?smen tepenin kayas?na oyulmu?tur. Buras? ortadaki orkestra denilen k?s?mdan kireç ta?? bloklardan yap?lm?? alçak bir duvarla ayr?l?yordu. Asl?nda kapasitesi 4000 olan oturma yerleri günümüzde yar? yüksekli?ine kadar restore edilmi?tir. Sahne binas? iki katl? olup mermerle kapl? ve heykellerle süslü idi. Günümüzde görülebilen k?s?m sahne binas?n?n üzerine in?a edildi?i platformdu. Tiyatronun bat?s?ndaki bir tepenin üzerinde ?sis ve Afrodit’e adanm?? bir tap?na??n izlerine rastlanm??t?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir