SOLİ BAZİLİKASI

Home » Gezilecek Yerler » SOLİ BAZİLİKASI

Yüzy?l?n ikinci yar?s?nda yap?ld??? san?lmaktad?r. K?br?s’ta in?a edilen ilk kiliselerden olup kendine özgü yanlar? vard?r. 200 metre uzunlu?undaki bazilika üç kap?l? bir giri? ve giri? mekan?yla ba?l?yordu. Bunu dört taraf? sütunlarla çevrili ve çe?mesi olan bir avlu izliyordu. Bundan sonra gelen gene üç kap?l? bir giri? ve narteksten sonra as?l kiliseye giriliyordu. Hristiyanl?k gelene?inde Soli Saint Mark’?n Saint Auxibus taraf?ndan vaftiz edildi?i yer olarak kabul edilmi?tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir