Serinlemek için ılık su için

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » Serinlemek için ılık su için

s?cak

s?cak 2

S?cak havalarda serinlemek için so?uk hatta buzlu su içmek terlemeyi daha da art?r?yor. Sa?l?k uzmanlar? s?caktan korunmak için ?l?k su önerirken so?uk su ?s?s?n?n da 14 dereceyi geçmemesi tavsiyesinde bulunuyor.

S?caklarda nas?l s?v? tüketmeniz gerekti?ini biliyor musunuz? ?stanbul T?p Fakültesi Hidroklimatoloji Bilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Zeki Karagülle bunun yollar?n? anlatt?:

ILIK SU ?Ç?N: Midenin ?s?s? 38 derecedir. S?caklarda serinlemek için buzlu su içildi?inde onu ?s?tmak için midenin ?s?s? yükselir ve bu bir süre sonra size terleme s?cak basmas? olarak geri döner. En do?rusu ?l?k su içmektir. Il?k su ile serinleyemiyorum diyenler, suyun s?cakl???n? 14 derecede tutabilirler. Önerimiz 24 hatta 28 derece suyu içmek için bünyeyi al??t?rmakt?r. S?cak bölge insanlar? bu ritme al???kt?r ve hiçbir zaman so?uk su içmezler.

GÜNDE 20 BARDAK SU: Biz normalde herkese 2.5 litre su öneriyoruz yakla??k 10 bardak ama s?caklarda hele fiziksel aktivite yap?lan i?lerde bunun 4.5 litreye ç?kmas? gerekir ki bu da ortalama 20 bardakt?r. Bunu içmek için susamay? beklemeyin. Özellikle ya?land???n?zda çok daha az susars?n?z bu nedenle elinizden su ?i?esini eksik etmeyin.

M?NERALL? SU ?Ç?N. Mineralli su son derece faydal?d?r. Sodadan bahsetmiyoruz ama maden sular?n?n etkisinden özellikle s?caklarda yararlanmak gerekir. Günde içilmesi gereken 4.5 litre suyun en az?ndan bir litresi mutlaka mineralli su olsun ki s?caklar nedeniyle vücuttan eksilen mineraller yerine konulabilsin. Maden sular?n? tek ba??na içmeyi sevmeyenler meyve sular? ya da ayranla kar??t?rabilirler.

KAHVEY? SU ?LE ?Ç?N: S?caklarda içilmesi önerilmeyen içecekler aras?nda kahve ve alkol vard?r. Çay? tavsiye ediyoruz ancak içinde kafein bulundu?u için kahve tüketiminin azalmas?n? öneriyoruz. Günde en fazla iki fincan kahve için onu da su ile içmenizi öneririm.

ÜÇ RENK MEYVE Y?Y?N: Yaz s?caklar?nda artan su ihtiyac?n?z? meyve yiyerek de kar??layabilirsiniz. Ama meyvelerin içindeki ?eker miktar?n? ayarlamak için dikkatli olunmas? gerekir. Günde üç de?i?ik renk meyve yenilmesini tavsiye ediyorum. Karpuz, kavun özellikle önerdi?imiz meyvelerdir.

ILIK SU ?LE DU? ALIN:. Gün içinde s?caklardan çok bunald?ysan?z ve acil serinlemek istiyorsan?z ilk gördü?ünüz so?uk suya sar?lmak yerine vücudun uç bölgelerine su dökün. Burda da suyun ?l?k olmas?na dikkat edin. S?caklarda so?uk su ile banyo yapmay? zaten tavsiye etmiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir