SELİMİYE CAMİSİ

Home » Gezilecek Yerler » SELİMİYE CAMİSİ

1209-1326 y?llar? aras?ndan Lüzinyan döneminde in?a edilmi?tir. ?lk olarak St. Sophia Katedrali olarak kullan?lan yap? Osmanl?lar?n aday? ele geçirmesinden sonra camiye çevrilerek cami olarak kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Selimiye Camii K?br?s’taki en güzel tarihi yap?lardan biri olarak görülmeye de?erdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir