?eftali Reçeli

Malzemeler
1 Kg ?eftali
1 Kg Toz ?eker
1/2 Tatl? ka???? limon tuzu
1 Çay ka???? tereya??
?eftali Reçeli Yap?l???
Do?ranm?? seftalilerimizi derin bir çelik tencerede biraz ?eftali biraz ?eker olmak üzere kat kat haz?rl?yoruz.
?ekerinin iyice erimesi için bir gece bekletiyoruz.
Daha sonra önce 10 dakika kadar harl? ate?te pi?irmeye ba?l?yoruz.
Ard?ndan alt?n? k?s?p olu?an köpüklerini delikli kepçe yard?m?yla topluyoruz.
Köpü?ü tam anlam?yla bitirmek için tereya??m?z? ekleyip yakla??k 2-3 dakika daha pi?iriyoruz.
Limon tuzumuzu da ekleyip 1 dakika daha kadar kaynat?p ate?ten indiriyoruz.
Reçelimizi yayvan cam veya emaye bir kaba bo?alt?p, tozsuz güne?li bir ortamda 2-3 gün güne?te pi?iriyoruz.
Üzerine tülbent veya mutfak ?emsiyesi ile kapatabilirsiniz.
?eftalilerin çekirde?ine yak?n k?sm?n? ç?kar?rsan?z daha aç?k renkli bir ?eftali Reçeli elde edersiniz, ç?kartmad???n?z takdirde reçelinizin rengi koyu olacakt?r.
Afiyet olsun.:)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir