Sebze Sevenlere: Çin Böreği (Spring Rolls)

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Ana Yemekler » Sebze Sevenlere: Çin Böreği (Spring Rolls)

cin-boregi-tarifi

Asl?nda sebzelerin a??rl?kl? oldu?u bir tür börek, soya soyu ve istiridye sosu kullanmadan haz?rlarsan?z bizden biri. Tavuklu ya da k?ymal? olarak da haz?rlamak mümkün. Güllaç yapraklar?na benzeyen özel pirinç yufkalar?yla haz?rlanan ve spring rolls olarak bilinen Çin börekleri haz?r yufkayla haz?rlan?p hafif olmas? için f?r?nda da pi?irilebilir.

Püf noktalar? ve pi?irme önerilerine göz at?p, Chili Thai sosumuzla birlikte Uzakdo?u’ya yol al?yoruz.

Malzemeler
20 adet pirinç yufkas?
1 adet orta boy kabak
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy k?rm?z? dolmal?k biber
1 adet orta boy ye?il dolmal?k biber
4 dal ye?il so?an
4 adet mantar
1/2 su barda?? soya filizi
5 gram taze zencefil
4 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? toz ?eker
1/4 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber
1 yemek ka???? soya sos
1 tatl? ka???? oyster (istiridye sos)

Börekleri k?zartmak için:
1,5 su barda?? ayçiçek ya??

Püf Noktas?
Spring roll wrapper ya egg wrapper ad?yla sat?n alabilece?iniz pirinç yufkalar?n? ?l?k suda yumu?att?ktan sonra kullan?n.Arzuya göre sebzeli iç harca 3-4 dakika ha?lad???n?z pirinç makarnas?n? katabilirsiniz.Sote sebzelerin hafif diri kalmas?na dikkat edin.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre sebze kar???m?na jülyen ?eklinde do?ranm?? ya da rendelenmi? beyaz lahana, kuru so?an, taze zencefil, sar?msak ekleyebilir, sebzeleri soteleme esnas?nda orijinal reçetelerde oldu?u üzere susam ya?? da kullanabilirsiniz.Sebze a??rl?kl? olan börek içini tavuklu ve k?ymal? olarak da haz?rlayabilirsiniz.Pirinç yufkas? yerine üçgen ?eklinde kesilmi? haz?r yufkalar? kullanabilir, börekleri ç?rp?lm?? yumurta ve galeta ununa bat?rd?ktan sonra da k?zartabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Mantar d???nda kalan tüm sebzeleri bol suda y?kad?ktan sonra üzerlerini kurulay?n. Mantarlar?n üzerini nemli bir bezle silin.

Kabu?unu soymad???n?z kaba??n kenar k?s?mlar?n? keskin bir b?çak yard?m?yla uzunlamas?na kesin. Orta k?s?mda kalan çekirdekli ve yumu?ak k?sm? kullanmay?n.

Kabu?unu soydu?unuz havucu, ortadan ikiye kesip çekirdekli k?s?mlar?n? ç?kard???n?z dolmal?k renkli biberleri, kabu?unu soydu?unuz taze zencefil, taze so?an ve mantarlar? uzun ince parçalar halinde jülyen ?eklinde do?ray?n.

Sebzeleri sotelemek üzere zeytinya??n? geni? bir wok tavada k?zd?r?n. Sebzelerin sertlik derecesine göre s?ras?yla; taze zencefil, havuç, kabak, renkli dolmal?k biberler, mantar ve ye?il so?an? yüksek ate?te k?sa sürede soteleyin.

Soya sos, istiridye sos, çok az tuz, toz ?eker, taze çekilmi? tane karabiber ve soya filizini katt?ktan sonra tüm sebzeleri 2 dakika daha soteleyin.

Haz?r olarak sat?n ald???n?z pirinç yufkalar?n? yumu?amalar? için ?l?k suda k?sa süre beklettikten sonra mutfak tezgah?na al?n.

?ç k?s?mlar?n? haz?rlad???n?z sebzeli harçla doldurdu?unuz börekleri, sigara böre?i sarar gibi rulo ?eklinde sar?n.

Ayçiçek ya??n? derin bir tencerede k?zd?rd?ktan sonra haz?rlad???n?z börekleri aralarda ters yüz ederek renk alana kadar k?zart?n.

Fazla ya??n? b?rakmas? için k?sa süre ka??t havlu üzerinde bekletti?iniz börekleri ?l?k olarak soya sosuyla birlikte sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Börekleri, soya ve Chili Thai sosu e?li?inde servis edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir