biftek-sarma-tarifi

?nceltilmi? biftek dilimleri ve mevsim sebzelerinin baharatlarla tatland??? bir harç. ?kisi bir araya gelip rulo oldu?unda ortaya biftek sarma ç?k?yor. Davet yemekleri alternatif bir et yeme?iyle taçlan?yor.

Servis esnas?nda kürdanlar? ç?kartmay? aman unutmay?n. Afiyet olsun.

Malzemeler
8 adet ince dövülmü? biftek
4 yemek ka???? ayçiçek ya??
1 adet orta boy kuru so?an
2 di? sar?msak
8 adet kültür mantar?
1 adet orta boy dolmal?k biber
1 adet orta boy havuç
1/2 tatl? ka???? domates/ac? biber salças? kar???m?
2 yemek ka???? rendelenmi? ka?ar peyniri
1/2 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber

Biftekleri marine etmek için:
1 adet rendelenmi? kuru so?an
1 çay barda?? süt
1/4 çay barda?? ayçiçek ya??
1 adet defne yapra??

Püf Noktas?
Marinasyon süresini bir gün kadar uzat?rsan?z etleriniz daha yumu?ak ve lezzetli olur.Biftekleri kasab?n?zdan dövülmü? olarak sat?n alabilece?iniz gibi üzerlerine streç film serdikten sonra et dövece?i ya da tokmak yard?m?yla dikkatli bir ?ekilde döverek inceltebilirsiniz.

Pi?irme Önerisi
Arzu etti?iniz sebze ve baharatlar? iç harçta kullanabilir, biftekleri sarmalar? krema ilavesiyle de pi?irebilirsiniz.Ya?s?z tavada ve yüksek ate?te mühürledi?iniz biftek sarmalar? arzuya göre haz?rlad???n?z peynir ya da domates sos e?li?inde f?r?nda da pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Biftekleri marine etmek için; rendelenmi? kuru so?an?n suyunu ç?kart?n. Süt, ayçiçek ya?? ve defne yapra??yla kar??t?r?n. ?nce dövülmü? biftekleri haz?rlad???n?z marine kar???m?nda, buzdolab?nda bekletin.

?ç harc? için; nemli bir bezle üzerlerini temizledi?iniz kültür mantarlar?n? ince ince dilimleyin. Kuru so?an? piyazl?k do?ray?n. Sar?msaklar? ince ince dilimleyin.

Kabu?unu soydu?unuz havucu rendenin kal?n taraf?yla rendeleyin. Ortadan ikiye kesip çekirdekli k?s?mlar?n? ç?kard???n?z dolmal?k biberi uzun ince ?eritler halinde do?ray?n.

Ayçiçek ya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?n. Piyazl?k do?ranm?? kuru so?an ve sar?msaklar? hafif bir renk alana kadar soteleyin. S?ras?yla; rendelenmi? havuç, dilimlenmi? mantar ve dolmal?k biberleri ekleyip pi?irme i?lemini sürdürün.

Salça kar???m?yla renk verip baharatlarla tatland?rd???n?z iç harc? ocaktan al?n. K?sa bir süre so?uttu?unuz iç harc? rendelenmi? ka?ar peyniriyle harmanlay?n.

Marine biftekleri buzdolab?ndan ç?kart?p fazla sosunu süzdükten sonra iç k?s?mlar?n? haz?rlad???n?z iç harçla doldurup rulo ?eklinde sar?n. Uç k?s?mlar?n? pi?erken aç?lmamas? için kürdan yard?m?yla tutturun.

Sarma i?lemi bitti?inde haz?rlad???n?z biftek sarmalar? ya?s?z tavada ters yüz ederek k?zart?n. Arzuya göre haz?rlad???n?z farkl? bir sos e?li?inde s?cak olarak sevdiklerinizle payla??n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir