Saç boyama derdi bitiyor

Home » Dünya Mutfağı » Saç boyama derdi bitiyor

sac_boyama_derdi_bitiyor_1474379245_7702

Türkiye’de üç üniversitenin kat?ld??? ara?t?rmada saçlar?n belirli bir frekansta ???k alt?nda bekletildi?inde istenen renklere sahip oldu?u bir ara?t?rma yap?ld?.

Ultraviyole ???nlar?yla saç boyama
Bu yöntem sayesinde saça kimyasallar içeren saç boyalar?ndan istedi?iniz renge sadece bir kere boyat?yorsunuz. Sonras?nda ise boyatman?z gerekti?inde ultraviyole ???n? veren bir kabine giriyorsunuz ve sadece birkaç dakika bekledi?inizde saçlar?n?z kuaförden yeni ç?km?? gibi boyal? oluyor.

Kulaklar?n?za inanam?yorsunuz de?il mi? Bir boya i?lemi için kuaföre gitti?inizde en az 2 saatinizi harcarken ve saç?n?za bir sürü kimyasallar i?lerken bu i?lem sayesinde sadece birkaç dakika ile saç?n?z? boyatabileceksiniz.

Saç renginizi istedi?iniz ?ekilde kolay ve zahmet olmadan de?i?tirmeyi sa?layacak bu teknoloji ?u ?ekilde çal???yor.
Siz kabine girdi?inizde renkler aras?nda binlerce kez geçi? yapabilen elektrik veriliyor ???nlara. Bu ???nlar özelliklerini koruyabilen elektrokromik malzemelerin sentezlenmesi sayesinde ortaya ç?k?yor. Ve bu sayede h?zl?ca saçlar?n?z istedi?iniz renge kavu?uyor.

Her kad?n?n hemen hemen 20 günde bir, ayda 1 saatlerini harcad??? saç boyama i?ini bu kadar basit bir yolla k?saca halledebilmek harika bir haber.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir