ROMA BİZANS KAYA MEZARLARI

Home » Gezilecek Yerler » ROMA BİZANS KAYA MEZARLARI

Roma ve Bizans dönemlerinde kent kalenin do?u bölümünde oldu?u için mezarl?klar bat? bölümünde bulunmaktayd?. Kayal?klara oyularak oda ?eklinde yap?lan mezarlar?n günümüze kadar ula?an k?s?mlar? sadece bu kaya odalar?d?r.

Günümüzde bu mezarlardan baz?lar?na Rocks Otelin otopark çevresindeki kayal?klarda, ?kon Müzesinin kar??s?ndaki kayalarda rastlanmaktad?r. Khyrsopolitissa Kilisenden ?kon Müzesine ç?kan sokakta bulunan kaya mezar?n?n tamamen yer alt?nda olmas?ndan dolay? mezara ini? merdivenleri görülmekte ve özel izinle giri? yap?lmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir