Pulut İnti (Hindistanceviziyle süslü yapışkan pirinç paketleri)

Home » Dünya Mutfağı » Pulut İnti (Hindistanceviziyle süslü yapışkan pirinç paketleri)

Malzemeler

300 gram “Glutinious” (yap??kan) pirinç
Yar?m çay ka???? tuz
150 ml hindistancevizi sütü
1 adet pandan yapra??
Sarmak için: Muz yapra??

Hindistancevizli iç için:
Yar?m su barda?? esmer ?eker
1 su barda?? su
1 adet pandan yapra??
1 su barda?? hindistancevizi rendesi

Pulut ?nti (Hindistanceviziyle süslü yap??kan pirinç paketleri) Yap?l???

Pirinci ay?klay?p su tamamen berrakla?ana kadar birkaç defa y?kay?n. Pirincin üzerini kapayacak kadar su koyup bir gece bekletin. Ertesi gün pirinci bir kez daha y?kay?n ve süzün. Pirinci bir kek kal?b?na veya ?s?ya dayan?kl? bir kaba al?n. Tuz ve hindistancevizi sütünü kar??t?r?n ve pirincin üzerine dökün. Pirinci 30 dakika buharl? pi?iricide pi?irin. Muz yapraklar?n? düzgünce s?cak suya bat?rarak yumu?at?n. S?cak suya bat?rm?? oldu?unuz yapraklar? kurulay?n ve 4×4 cm’lik 12 adet kare ve 10×14 cm ebat?nda 12 adet dikdörtgen ?eklinde kesin. Yemek ka???? ile pirinci her dikdörtgenin tam ortas?na gelecek ?ekilde yerle?tirin. Tepeleme dolu bir çay ka???? hindistancevizini her kare yapra??n üzerine koyun ve bunu da pirincin üzerine yerle?tirin. Yapraklar?n uçlar? kar??l?kl? gelecek ?ekilde katlay?n. Bu arada esmer ?ekeri ve suyu bir kaba al?n. ?eker eriyinceye kadar kar??t?rarak pi?irin. Koyula?maya ba?lay?p ?urup k?vam?na gelinceye kadar yakla??k 10 dakika pi?irin. Pandan yapra??n? ve kalan hindistancevizi rendesini ?erbete ekleyin. K?s?k ate?te iyice koyula?ana ve lapa gibi olana kadar 10-15 dakika pi?irin (s?v? k?sm?n ço?u buharla?m?? olmal?). So?utun ve pirinç paketleri ile birlikte servis yap?n.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir