Peynirli Sandal Börek Tarifi

Home » Dünya Mutfağı » Peynirli Sandal Börek Tarifi

sandalborek1-575x262

Malzemeler

2 adet yufka
250gr peynir
50gr ka?ar peyniri
2 adet yumurta
100ml süt
100ml s?v? ya?
10 sap maydanoz
Daha önce hiç sandal börek yapmay? denediniz mi yap?m? gerçekten çok basit olan bunu mini peynirli börekleri kesinlikle çok seveceksiniz. Baz?lar?n?n ayn? zamanda kay?k börek dedi?i bu az yufka ile yap?lan leziz börekleri denemekten hiç bir ?ey ç?kmaz. Sadece bir adet yufka ile bizim yapt???m?z gibi koca bir tepsi börek ç?karabilirsimiz. Fakat bizim ev yeme?i tarifleri olarak sizlere önerimiz 2 yufka ile yapman?z. A?a??daki videodan bu leziz böre?in videosunu izleyebilirsiniz ?imdiden afiyet olsun.

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Bu leziz ve kolay böre?i yapmaya tabiki önce peynirli iç harc?n? haz?rlayarak ba?l?yoruz. Bunun içine bir kaseye ald?0??m?z malzeme miktarlar?nda yazan orandaki beyaz peyniri çatal?m?zla eziyoruz. Ezdi?imiz peynire ince k?yd???m?z maydanozu ekliyoruz ve kar??t?r?yoruz. ??te sandal böre?imizin iç harc?n? haz?rlamak bu kadar.

Ad?m 2

?imdi yuflar?m?z? foto?raflarda gösterildi?i ?ekilde keselim ve haz?r hale getirelim ard?ndan yufkalar?n üzerine sürece?imiz yumurtal? kar???m? haz?rlayal?m bunun için yumurtalar? bir kaseye al?p iyice ç?rpt?ktan sonra üzerine s?v? ya? ve sütü ekliyoruz i?te böreklerimizin ç?t?r ç?t?r olmas?n? sa?lamak için sadece böylesine kolay bir kar???m haz?rlamak i?inize yarayacak.

Ad?m 3

Ard?ndan uygun biçimde kesti?imiz yufkalar?n üzerine bu yumurtal? kar???m?ndan silikon f?rçayla sürüyoruz. Her yerine e?it olarak yay?lmas?na dikkat edelim. Çünkü bu kar???m?n de?medi?i yerler f?r?n?n yüksek ?s?s? sebebiyle kuruyacakt?r.

Ad?m 4

Böreklerimizi foto?raflarda veya a?a??daki videoda gösterildi?i ?ekilde biçimlendiriyoruz. Kabaca anlatmak gerekirse ilk önce üçgen ?eklindeki yufkalar? sar?yoruz. Sard?ktan sonra bir ucunda biraz sar?lmam?? yufka b?rak?p yufkan?n sar?lm?? iki ucunu birbiriyle birle?tiriyoruz. ??te kay?k ?eklinde peynirli börek yapmak bu kadar kolay.

Ad?m 5

Tüm ad?mlar? e?er tamamlad?ysan?z ?imdi s?ra f?r?n a?amas?nda! Fakat f?r?n tepsisine alaca??m?z sandal böreklerin tercihe göre üzerlerine biraz ka?ar peyniri serebilirsiniz ve böre?in yufka bölümüne güzel k?zartmas? için yumurta sar?s? sürmeyi unutmay?n. Bu i?lemleride tamamlad?ktan sonra 200C f?r?nda böreklerimizi 20-25 dakika pi?irebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir