OZANKÖY(KAZAPHANA)

Home » Gezilecek Yerler » OZANKÖY(KAZAPHANA)

Bellapais Manast?r?’n?n üstünde bulundu?u uçurumun hemen alt?nda yer alan Ozanköy, di?er ismi ile Kazaphana Köyü, Bellapais ile adeta bir bütündür. Narenciye, zeytin ve harnup a?açlar?n?n bulundu?u, deniz k?y?s?na kadar ula?an geni? bir arazi üzerinde kurulmu? köyde 1974 öncesinden beri ço?unlukta Türkler ya?am??t?r.

Köyün do?usunda M.Ö. 2000 y?l?na ait mezarlar bulunmu?tur. Kazaphana Köyünün Bronz Ça?? yerle?imi üzerinde kurulmu? oldu?u dü?ünülmektedir.

Köy merkezinde kesme ta?tan yap?lm??, dikdörtgen plana sahip adan?n en eski camilerinden biri bulunmaktad?r. Ozanköy civar?nda silindirik apsisli semerdam çat?l? 15. Yüzy?l’a ait Panagia Tou Potamu Kilisesi bulunur. Bizans Kilisesinin duvarlar?nda bulunan resimlerin çok az? günümüze kadar ula?m??t?r. Venedik stili ikon platform en iyi korunan bölümüdür.

Ozanköy’ü ziyaret ederseniz mutlaka zeytinya?? ve harup pekmezinin tad?na bakman?z? tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir