Oluk oluk peynir akar: Peynirli sufle

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Oluk oluk peynir akar: Peynirli sufle

peynirli-sufle-tarifi

Portakall?, çikolatal? hatta karpuz sufle. Unsuz sufle bile yapt?k. Tatl? saatlerini süsleyen dondurma ve pudra ?ekeriyle iyi bir tak?m olan sufleyi siz hep tatl? sand?n?z de?il mi?

Asl?nda onun peynirli, ?spanakl?, patatesli, karnabaharl? gibi pek çok çe?idi var. Bu sefer iç k?sm?ndan hafif ak??kan bir ?ekilde kendisini gösteren bu malzemeler oluyor. Sufle haz?rlamak bir sebzenin ba??na gelebilecek en güzel ?ey olmal?.

Malzemeler
4 adet büyük boy yumurta
2,5 yemek ka???? un
25 gram tereya??
1 su barda?? süt
1 adet küçük boy kuru so?an
1 adet defne yapra??
1 adet karanfil
1/2 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber
100 gram beyaz peynir
1/2 su barda?? rendelenmi? eski ka?ar peyniri

F?r?n kal?plar?n? ya?lamak için:
1 tatl? ka???? tereya??
1 yemek ka???? m?s?r unu

Püf Noktas?
Yumurtalar ba?ta olmak üzere sufle yap?m?nda kulland???n?z tüm malzemelerin oda s?cakl???nda olmas?na dikkat edin.Yumurta aklar?n? elektrikli bir ç?rp?c? yard?m?yla kat? bir k?vam alana kadar köpürtün. Bir spatulay? alttan üste do?ru hareketlerle sadece bir kaç kez hareket ettirip di?er malzemelerle kar??t?r?n.

Pi?irme Önerisi
Arzu etti?iniz peynir çe?itlerini kullanarak tarifi haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Is?ya dayan?kl? porsiyonluk sufle kaplar?n? tereya??yla ya?lay?n, m?s?r unu serpi?tirip fazlas?n? kaseleri ters çevirip silkeleyin.

Yumurtalar? k?r?p beyaz ve sar? k?s?mlar?n? ayr? kaplara ay?r?n. Aklar?n?n içine sar?s?ndan kaçmamas?na özellikle dikkat edin.

Haz?rlayaca??n?z be?amel sosa aroma vermesi için kabu?unu soydu?unuz bir kuru so?an üzerine çizik at?n. Defne yapra??n? bu bölüme, karanfili ise üzerine saplay?n.

So?ut sütü küçük bir tencerede haz?rlad???n?z kuru so?anla birlikte kaynamaya b?rak?n. Süt ?s?nd???nda so?an? ç?kart?p al?n.

Tereya??n? küçük bir sos tenceresinde eritin, unu ekleyip hafif bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una s?cak sütü azar azar ekleyip topaklanmamas? için bir ç?rpma teli yard?m?yla sürekli kar??t?r?n. K?vam almaya ba?lad???nda tuz ve taze çekilmi? tane karabiberle tatland?r?n.

K?vam alan kar???m? k?sa süreli?ine ocaktan al?n. Yumurta sar?lar?n? tek tek ekleyip sosun s?cakl???yla kesilmemesi için h?zl?ca kar??t?r?n.

Yeniden oca?a ald???n?z kar???ma rendelenmi? beyaz ve eski ka?ar peyniri kat?p eriyene kadar kar??t?rma i?lemini sürdürün. So?umaya b?rak?n.

Çok az tuz ilave etti?iniz yumurta aklar?n? mikser yard?m?yla, h?zl? devirde kat?la?ana kadar ç?rp?n.

Kat? bir köpük k?vam?na gelen yumurta aklar?n?, so?uttu?unuz peynirli kar???ma ekleyip bir spatula yard?m?yla alttan üste do?ru kar??t?r?n.

Haz?rlad???n?z kar???m? ya?lanm?? sufle kal?plar?na payla?t?r?p önceden ?s?t?lm?? 190 derece f?r?nda 10-12 dakika kadar pi?irin. S?cak olarak bekletmeden servis edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir