Ne de Güzel: Kurabiyeli Sandviç Dondurma

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Ne de Güzel: Kurabiyeli Sandviç Dondurma

kurabiyeli-sandvic-dondurma-tarifi

Malzemeler
Kurabiye hamuru için:
1 adet yumurta 150 gram tereya?? (oda ?s?s?nda bekletilmi?) 1 su barda?? esmer ?eker 300 gram un 1 paket kabartma tozu 150 gram damla çikolata

Orta kat? için:
600 gram vanilyal? dondurma 100 gram damla çikolata

Püf Noktas?
Kurabiyeleri ya?l? ka??t üzerinde pi?irin. Yay?l?p birbirlerine yap??mamalar? için ara vermeyi unutmay?n. Çok fazla pi?irmeden f?r?ndan al?n, oda ?s?s?nda so?uttuktan sonra ka??ttan al?n.

Pi?irme Önerisi
Damla çikolata yerine ince k?y?lm?? bitter çikolata da kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Oda ?s?s?nda bekletti?iniz tereya??n?, mikser yard?m?yla krema haline getirin.
Yumurta ve esmer ?ekeri ekledikten sonra kar??t?rma i?lemini sürdürün.
Elenmi? un ve kabartma tozunu kat?n. Elinizin ?s?s? ile tereya??n?n ya??n? salmamas? için tahta bir ka??k yard?m?yla hamuru k?vam alana kadar kar??t?r?n.
Son olarak damla çikolatalar? ekledikten sonra her taraf?na e?it olarak yay?lmas? için kar??t?rma i?lemini h?zl?ca sürdürün.
Kurabiye hamurunu göz karar? on iki e?it parçaya bölün. Bir dondurma kepçesi yard?m?yla belirli aral?klar b?rak?p ya?l? ka??t serili f?r?n tepsisi üzerine al?n.
Top ?eklinde olan kurabiye hamurlar?n?n üzerine bir bardak yard?m?yla bast?r?p yass? ?eklini almas?n? sa?lay?n. Çok ince olmamalar?na özen gösterin.
Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 12-13 dakika pi?irdikten sonra f?r?ndan ç?kart?n. So?umas? için oda ?s?s?nda bekletin.
Bu a?amada içi yumu?ak kalan kurabiyelerin d?? k?s?mlar?n?n hafif sertle?mesi gerekiyor. Sandviçleri haz?rlamak için kurabiyeleri pi?irme ka??d?ndan dikkatlice ay?r?n.
Her iki kurabiye aras?na arzu etti?iniz kadar vanilyal? dondurma al?p ?slatt???n?z bir ka??k yard?m?yla dondurmaya yuvarlak bir form verin. Sandviç ?eklinde kapat?n.
Haz?rlad???n?z kurabiyeli sandviç dondurmalar? düz bir taba?a ald???n?z damla çikolataya bulad?ktan sonra so?uk olarak sevdiklerinizle payla??n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir