pizza-pasta

Taban? meyveden olu?an karpuz pizza, yok efendim patates k?zartmas? tabanl? pizza, karnabahar tabanl? pizza ve di?erleri. Gerçek pizza buna çok bozuldu?u için o da pasta olmaya karar vermi?. Çok da güzel olmu?. Nas?l m??
Dört kat pizzan?n üst üste geldi?ini ve onlar? çevreleyen bir adet hamurun oldu?unu dü?ünün. Kat kat dilimlenebilen bir pizza pasta tarifinden bahsediyoruz, yanl?? okumad?n?z.

Malzemeler
Pizza hamurlar? için:2,5 su barda?? un1 su barda?? ?l?k su1/2 tatl? ka???? kuru maya1/2 tatl? ka???? toz ?eker1 yemek ka???? zeytinya??1 çay ka???? tuzSosu için:3 tatl? ka???? domates salças?1 yemek ka???? ac? sos3 yemek ka???? ?l?k su1 yemek ka???? zeytinya??1 çay ka???? kurutulmu? fesle?en

Üzeri için:
200 gram sucuk300 gram rendelenmi? ka?ar peyniri (ya da mozzarella)

Püf Noktas?
Mayalanan pizza hamurlar?n? dikdörtgen ?eklinde aç?n. Ara katlar? kulland???n?z kelepçeli kek kal?b?n?n ?erit k?sm?n?n kal?nl???n? ölçüp ?erit ?eklinde kesin.

Pi?irme Önerisi
Pizza pastay? bir araya getirdi?iniz haz?r milföy hamurlar?n? açarak da haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Pizza hamurunu haz?rlamak için öncelikle; ?l?k su, kuru maya ve toz ?ekeri, küçük bir kapta kar??t?rd?ktan sonra mayan?n aktive olmas? için 5 dakika kadar bekletin.
Elenmi? un ve tuzu derin bir kaba ald?ktan sonra orta k?sm?n? aç?n. Zeytinya?? ve s?v? maya kar???m?n? da katt?ktan sonra tüm malzemeyi orta k?s?mdan kenarlara do?ru kar??t?rmaya ba?lay?n.
Toparlanan pizza hamurunu mümkünse mermer bir tezgah üzerinde yuvarlay?p büyük bir beze haline getirdikten sonra üzerini streç filmle kaplay?n ve oda ?s?s?nda mayalanmas? için en az 30 dakika kadar bekletin.
Basit ve pratik bir pizza sosu için; domates salças? ve ac? sosu ?l?k suyla kar??t?r?p k?vam?n? aç?n. Zeytinya?? ve kurutulmu? fesle?en ekledi?iniz sosu kar??t?r?n.
Mayalanan pizza hamurunu iki e?it bezeye ay?r?n. Hafif bir ?ekilde unlanm?? mutfak tezgah? üzerinde elinizle büyüterek dikdörtgen ?eklinde aç?n.
Küçük boy (18-23 cm.) kelepçeli ya da derin kek kal?b?n?n taban k?sm?n? kullanarak dört adet yuvarlak pizza taban? ç?kart?n.
Taban?n? ya?l? ka??tla kaplad???n?z önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 8 dakika kadar pi?irin.
Kalan hamurlar? birle?tirip yeniden aç?n. Kek kal?b?n?n derinlik k?sm?n? da dikkate ald?ktan sonra dikdörtgen bir hamur ?eridi ç?kart?n.
Kelepçeli kek kal?b?n?n orta k?sm?na geni?çe kesilmi? ya?l? ka??t yerle?tirin, kenar k?s?mlar? da kaplamas?na dikkat edin, uç k?s?mlar? kal?b?n d???na ç?ks?n.
Dikdörtgen hamur ?eridini kal?b?n iç k?sm?na çevreleyip uç k?s?mlar?n? bast?rarak sabitleyin. Bir parmak kal?nl???nda hamur parças?n? üstte b?rak?n. Pi?mi? pizza katlar?n? yerle?tirdikten sonra ona ihtiyac?m?z olacak.
Ön pi?irme i?lemine tuttu?unuz pizza tabanlar?ndan birini kal?b?n taban k?sm?na yerle?tirin. Üzerine haz?rlad???n?z domates sosundan yay?p rendelenmi? ka?ar peyniri serpi?tirin. Sucuk dilimleri yerle?tirin.
Kalan pi?mi? pizza tabanlar?n? ayn? i?lemi uygulayarak s?ras?yla üst üste dizin. En üst kata kalan ka?ar peynirini bolca serpi?tirin, sucuk dilimlerini yerle?tirin.
Kenar k?sm?ndan sarkan hamur parçalar?n? tüm katlar? sabitleyecek ve kabar?k gözükecek ?ekilde düzeltin.
Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 20-25 dakika kadar pi?irin. F?r?ndan ç?kan pizza pastay?, oda ?s?s?nda k?sa bir süre so?uttuktan sonra ya?l? ka??t kulland???n?z için kolayl?kla kal?b?ndan ç?kart?n.
Keskin bir b?çak yard?m?yla da??tmadan dilimleyip s?cak olarak sevdiklerinizle payla??n.
Servis Önerisi
F?r?ndan ç?kan dilimlenmi? pizza pastay?, ac? biberli zeytinya?? ve taze çekilmi? tane karabiber ilavesiyle servis edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir