tavuklu-krep-tarifi

Krep için:
1 su barda?? un
1 su barda?? süt
1 adet yumurta
1/2 çay ka???? ?eker
1 çay ka???? tuz (azalt?p artt?r?labilir)
1 tatl ka???? s?v? ya?

Püf Noktas?
Krep hamuru yaparken unu eleyerek kullanmay? ihmal etmeyin.

Pi?irme Önerisi
Tavuklar?n kurumamas? için ate?i k?smay?n ve her taraf? beyazlay?nca sotelemeyi b?rak?p di?er malzemeleri ekleyin.

Nas?l Yap?l?r?
Krep malzemelerini bir kaba al?p homojen bir görünüm elde edene dek ç?rp?n.

Tavaya ya?? al?p her yan?na bula?mas?n? sa?lay?n ve fazlas?n? kenara al?n.

Tava iyice k?zd?ktan sonra krep harc?ndan 1 kepçeden 1 parmak daha az alarak tavaya dökün. Tavan?n sap?ndan tutup oynatarak harc?n tavan?n taban?nda yay?lmas?n? sa?lay?n.

Her iki yüzünü de orta ate?te iki?er dakika pi?irdikten sonra kenara al?n. Bütün krep hamuru için ayn? i?lemi uygulay?n.

Krepler pi?erken bir yandan da so?an? piyazl?k do?ray?n. Biberleri uzun uzun do?ray?n. Önce so?anlar? 1 yemek ka???? s?v?ya?da 2 dakika kadar soteleyin, ard?ndan biberleri de ekleyip 3 dakika daha soteleyip kenara al?n.

Tavuklar? çok ince olmayacak ?ekilde (1 parmak kal?nl???nda) uzun uzun do?ray?n.

Biberleri pi?irdi?iniz tavay? iyice ?s?t?n, içerisine 1 yemek ka???? s?v?ya?? koyup unu da iyice k?zd?r?n. Çok k?zg?n tavaya tavuklar? at?n, alt?n? hiç k?smadan h?zl? h?zl? soteleyin.

Tavuklar?n d?? yüzeyi pi?mi? gözüktü?ü an, biber so?an kar???m?n? ekleyin ve h?zl? h?zl? sotelemeye devam edin.

Bir dakika kadar sonra kremay? ve muskat? ekleyin.

Krema t?k?rdamaya ba?lay?nca tuzu da ekleyip, ate?ten al?n.

Her krebin içerisine e?it miktarda bölü?türerek tavuklu harçtan koyun. Kreplerin alt?ndan ve üstünden katlay?p ondan sonra dürün.

E?er krepleriniz so?uduysa, bir miktar tereya? gezdirilmi? tavada alt üst ederek hem krepleri ?s?tabilir hem de az?c?k k?zartm?? olursunuz.

Servis Önerisi
E?er dilerseniz, krepleri bir f?r?n kab?na dizip üzerine be?amel sos ve rende peynir gezdirerek, 180 derecede 15 dakika pi?irebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir