MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ

Home » Gezilecek Yerler » MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ

Müze, Lefko?a surlar?n?n on birinci burcunda yer alan Mücahitler Sitesinde bulunmaktad?r. Burç, Venedik Döneminde ‘Barbaro’, Osmanl? Döneminde ‘Musalla’ ve günümüzde ‘Barbaros’ olarak bilinmektedir. 1978 y?l?nda ba?layan yenileme çal??malar?n maliyeti 1 milyon Türk Liray? bulup, Müze 1 A?ustos 1982’de hizmete aç?lm??.

Müzede, K?br?s Türk toplumunun 1955 y?l?ndan günümüze kadar devam eden Milli Mücadelesi ile ilgili belgeler, dokümanlar, foto?raflar, teknik cihazlar, silah örnekleri ve Sancak Bayraklar? sergilenmekte. Ayr?ca müzede, Osmanl? ?mparatorlu?unun K?br?s fethi önderi – Lala Mustafa Pa?a’n?n portresi de yer almaktad?r.

Milli Mücadele’yi yans?tan tarihi olaylar ve geli?imler dikkate al?narak 1955-1958, 1958-1963, 1963-1974 ve 1974 y?l?ndan günümüze kadar 4 ayr? dönem 4 bölümde yans?t?lmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir