Mevsim geçişlerinde oluşan alerjiye karşı alınabilecek önlemler

Home » Dünya Mutfağı » Mevsim geçişlerinde oluşan alerjiye karşı alınabilecek önlemler

alerji-cocuk-www-gidahatti-com_-e1451548454729

A??rl?kl? olarak mevsim geçi?lerinde ortaya ç?kan polenler alerjiye sebep oluyor. Prof. Dr. Ferah Ece “Alerjik bünyelilerin ve ast?m hastalar?n?n özellikle bu dönemde ilaçlar?n? düzenli kullanmalar? çok önemli. ‘?yiyim’ diyerek ilaç kullan?m?n? asla kesmemeliler” dedi.

Alerjenler kabusunuz olmas?n
Alerjenler solunum yoluyla, a??zdan yutularak (besinler ve ilaçlar ?eklinde), deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girerler. Alerjik reaksiyonlar?n birçok tipleri vard?r, vücudun de?i?ik bölümlerinde meydana gelebilirler. Tutulan sisteme göre deride ürtiker, gözlerde k?zar?kl?k, burunda ka??nt?, t?kan?kl?k, ak?nt?, solunum zorlu?u ve öksürü?e sebep olur. Mevsimsel alerji genellikle üst solunum yollar?nda ba?lay?p zamanla alt solunum yollar?n? da tutar ve ast?m ataklar?na sebep olur. Ayr?ca mevsimsel alerjinin yüzde 30 ast?ma dönü?mesi alerjide erken tan?n?n önemini gösterir. Alerjiyi tetikleyen birçok etken var. Bunlar?n aras?nda en yayg?nlar?; a?aç polenleri, ev tozu akarlar?, evcil hayvanlar?n tüyü, hamam böcekleri. Alerjiye kar?? al?nacak en temel önlem, alerjen maruziyetinden uzakla?mak.

Dikkat etmeniz gerekenler:

– Yatak odas?ndan tüm toz toplay?c? e?yalar uzakla?t?r?lmal?d?r. Hal?lar kalkmal?, kitap, dekoratif e?yalar, pelu? aksesuarlar toplanmal?d?r.

– Tüm yatak çar?af, nevresim ve yast?k k?l?flar? haftada bir en az 60 derece ?s?da y?kanmal?d?r.

– A??r perdeler hafif ve y?kanabilir olanlarla de?i?tirilmelidir.

– Evcil hayvan varsa yatak odalar?na girmesine izin verilmemelidir.

– Evin ortam? nemli olmamal?d?r.

– Ev ve araba klima filtrelerinin düzenli temizlenmesi sa?lanmal?d?r.

– Polenlerin yo?un oldu?u mevsimlerde sabah saatlerinde, aç?k alanlara ç?kmamaya özen gösterilmesi gerekir.

– Çimen polenine alerjisi olanlar, bahçe çimlerini biçmemeli veya biçilirken ortamda bulunmamal?d?r.

– Polenler ile kaplanma riskine kar?? giysiler ve çama??rlar polen mevsiminde aç?k havada kurutulmamal?d?r.

– Otomobil al?naca?? veya de?i?tirilece?i zaman, polen yakalay?c? hava filtreleri olan modeller tercih edilmelidir. Otomobillerdeki polen filtresinin bak?m? ise düzenli olarak yapt?r?lmal?d?r

– Ak?amlar? eve gelince k?yafetler de?i?tirilmeli ve du? al?nmal?d?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir