Maydanoz ve dereotuyla kanserden korunun

Home » Dünya Mutfağı » Maydanoz ve dereotuyla kanserden korunun

782527

Maydanoz ve dereotu beraber tüketildi?i takdirde, kansere kar?? etkili oldu?u bilinen bir kimyasal meydana getiriyor.

Maydanoz ve dereotunun beraber yenmesi durumunda ortaya kansere kar?? etkili oldu?u bilinen bir kimyasal meydana getirdikleri ç?kt?. ?ki otun beraber yenmesiyle ortaya ç?kan ‘Glaziovianin A’ adl? madde vücutta tümör olu?umunu engelliyor. Rus bilim insanlar? taraf?ndan yap?lan çal??ma sonucu ortaya ç?kan bulgu, kanserin önlenmesi ad?na çok ucuz ve herkesin ula?abilece?i maddeler kullan?lmas? nedeniyle büyük ilgiyle kar??land?.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir