MAVİ KÖŞK

Home » Gezilecek Yerler » MAVİ KÖŞK

Kaçakç?n?n kö?kü olarak da bilinir. Kaçakç?n?n kö?kü denmesinin nedeni Kö?kün sahibi Paulo Paolides’in avukatl?k kisvesi alt?nda silah kaçakç?l??? yaparak servet edinmesi ve bu kö?kü yapt?rmas?d?r. Paulo Paolides dönemin en büyük silah tüccarlar?ndand?r. Kö?k K?br?sa gelindi?inde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

K?br?s’?n eski cumhurba?kan? Makarios’un avukat? Paolides, 1957 y?l?nda kendine Mavi Kö?k’ü yapt?rm??. Tarihte pek de iyi izler b?rakmam?? olan Paolides, kö?kün plan?n? kimsenin bilmemesi için, in?aat?n ard?ndan tüm çal??ma ekibine bir kutlama yeme?i vererek hepsini zehirletmi?. Kö?kün olay?, o zamanlar renk tak?nt?s? olan Paolides’in zevklerine göre, her odas?n?n farkl? bir renk konseptinde tasarlanm?? olmas?. Mavi oda, sar? oda, pembe oda, k?rm?z? oda gibi uzay?p giden bir renk skalas? var. Yak???kl?, çapk?n ve özel zevklerine pek bir dü?kün olan Paolides, kö?ke gelen bayan misafirler için bir süt havuzu yapt?rm??. Sophia Loren’in de Paolides’in misafirleri aras?nda oldu?u ve bu havuzda yüzdü?ü söyleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir