MAMAS MANASTIRI

Home » Gezilecek Yerler » MAMAS MANASTIRI

Mamas Manast?r? 18. Yüzy?lda in?a edilmi? bir manast?rd?r. Söylentilere göre St. Mamas vergilerini ödemeyi red etmi?, bunun üzerine yöneticiler kendisini yakalamak ve cezaland?rmak üzere askerlerini gönderdiler. Fakat ba?kente giderken Mamas bir kuzunun pe?inde bir aslan görmü?, kuzuyu kollar?na alarak aslan?n s?rt?nda ba?kente girmi?. Bunu gören Bizans yöneticisi çok etkilenmi? ve Mamas’?n vergilerini ve cezas?n? ba???lam??. Bundan dolay? St. Mamas vergi ödeyenlerin azizi olarak bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir