Makarna Dünyanın En Sevilen Yemeği

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » Makarna Dünyanın En Sevilen Yemeği

?ngiliz yard?m kurulu?u Oxfam, 17 ülkeden 16 bin ki?i ile görü?erek dünyan?n beslenme al??kanl?klar?n?n haritas?n? ç?kard?. Buna göre tüm dünyada en çok sevilen yiyecek aç?k arayla makarna. Makarnay? ise pilav, pizza ve tavuk takip ediyor. En sevilen yiyecekler listesine büryan 35’inci s?radan, kebap 51’nci, tur?u ise 55’inci s?radan girdi. Ara?t?rma son y?llarda artan g?da fiyatlar?n?n beslenme al??kanl?klar? üzerinde etkisi oldu?unu da ortaya koydu. Kat?l?mc?lardan yüzde 53’ü yiyecek tercihlerinin son iki y?l içinde de?i?ti?ini dile getirdi. Bunlar?n yüzde 39’u bu de?i?ikli?i ekonomik nedenlere, yüzde 33’ü ise sa?l?k gerekçesiyle yapt???n? söyledi.

 

Spagetti-Napoliten-696x439

En çok sevilen 10 yiyecek
1- Makarna
2- Pilav
3- Pizza
4- Tavuk
5- Et
6- Sebze
7- Biftek
8- Çin yeme?i
9- Lazanya
10- Bal?k

Ucuz ve dayan?kl? Tüm dünyan?n en sevdi?i yiyecek ilan edilen makarnan?n ba?ar?s? doyuruculu?unda ve ucuzlu?unda gizli. ?ngiltere merkezli Pizza, Makarna ve ?talyan Yemekleri Derne?i’nden Jim Winship, “Makarnayla birçok farkl? menü yaratabilirsiniz. Tad? güzel ve doyurucudur. Raf ömrü ise oldukça yüksektir” diyor. Ancak bu ba?ar?n?n sadece bir k?sm?. College London Üniversitesi’nden ?talya Uzman? Profesör John Dickie “Makarnan?n ba?ar?s? nakliyesinin kolayl???na ve ticaretinin karl? olu?una dayan?yor. Uzun süre saklanabilir, nakliye s?ras?nda dondurucuda saklanmas? gerekmez ve bu?day?n ucuzlu?u sayesinde üretimi de pahal? de?ildir” yorumunu yapt?. ?lk kez 1154 y?l?nda ?talya’da üretilen makarnan?n ?talya’dan sonra en fazla tüketildi?i ikinci ülke Venezüella.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir