Lezzetli Çorba Yapmanın Püf Noktaları

Home » Dünya Mutfağı » Lezzetli Çorba Yapmanın Püf Noktaları

corba-yapmanin-puf-noktalari-696x464

Çorba sofralar?m?z?n olmazsa olmaz lezzetlerinden. Çorba yaparken uygulayaca??n?z kimi yöntemler çorban?n lezzetini olumlu yönde etkileyecektir. Çorba yapman?n püf noktalar? nedir diye merak ediyorsan?z bu yaz?y? mutlaka okumal?s?n?z:
hangi-corba-neye-iyi-geliyor

1- Öncelikle nas?l bir çorba yapmak istedi?inize karar verin. Terbiyeli bir çorba m? haz?rl?yorsunuz, salçal? bir çorba m? haz?rl?yorsunuz yoksa sütlü bir çorba m?? Her tatland?rma yönteminin kendine has yöntemleri oldu?unu unutmay?n.

2- Çorba tuzlu olursa, bir patatesi dörde bölerek içine at?n. Patatesler yumu?ay?nca yeme?in tuzunu çekecektir. Ya da içine az miktarda ?eker at?labilir.

3- Sebze çorbas? yaparken sebzenin renginin kararmamas? için biraz sirke koyabilirsiniz.

4- K?vam? çok sulu olursa, ayr? bir yerde ya? ve un kavurup ekleyebilirsiniz. Bu i?lem ayn? zamanda ekstra tat kazanmas?na da yard?mc? olacakt?r.

5- Çorba terbiyesi için yumurtan?n ve kreman?n kesilmesini önlemek istiyorsan?z çorban?n ?l?nmas?n? bekleyin. Terbiye malzemesini çorbaya azar azar katarak kar??t?r?n. Bir daha kaynatmay?n. Böylece kesik görünümünü ortadan kald?rm?? olursunuz. Aksi halde do?rudan döktü?ünüz terbiye parçalara ayr?lacak ve kötü bir görünüme sahip olacakt?r.

istanbuldaki-çorbac?lar

6- Çorban?n daha lezzetli olmas? için, belirli miktarda et suyu veya tavuk suyu kullan?n. Bu tavuk ya da et suyunu da evde kendi elde etti?iniz sulardan kullanabilirsiniz. Hatta çorbalara katmadan önce kullanaca??n?z sebzeleri ha?layarak ve suyunu ay?rarak da sebze suyu elde edebilirsiniz. Bu sebze suyunu da çorbada kullanabilir, sebzelerin en sa?l?kl? k?sm?n? da çorbaya eklemi? olursunuz.

7- Çorba yaparken so?an, havuç, domates, kereviz gibi sebzeler kullan?l?rsa daha lezzetli olur. Bu nedenle özellikle salçal? soslu bir çorba yapacaksan?z so?anla ekstra olarak kar??t?rman?z k?vam koyultucu olarak görev almas?n?n yan? s?ra güzel bir tat verme konusunda da iddial? olacakt?r.

8- Çorban?n daha lezzetli olmas? için, üzerine ya?da k?zarm?? k?rm?z? biber ya da maydonoz nane ekleyebilirsiniz. Sunumlar?nda özellikle görselli?e dikkat edenler için en iyi alternatiflerden bir tanesi de budur.

9- Dünden kalm?? bayat ekmeklerinizi, f?r?nda k?zart?p k?t?rla?t?rarak daha sonra çorbalar?n?zda, içine atmak suretiyle, k?t?r ekmek olarak kullanabilirsiniz. Ev yap?m? kratonlar?n?z? da böylece de?erlendirmi? olursunuz.

10- Domates çorbas? gibi baz? çorbalar?n üzerine rendelenmi? ka?ar eklemek çorbaya ayr? bir lezzet katacakt?r. Minik bir püf noktas? olarak ise yar?m ka??k süzme yo?urt eklemek çorbalara ekstra olarak müthi? lezzet katan bir noktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir