Lahana Limon Maydanoz Göbek Eritme Kürü

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Lahana Limon Maydanoz Göbek Eritme Kürü

lahana-kuru

GÖBEK ER?TEN, ZAYIFLATAN ve BEL BÖLGES?NDEK? YA?LARI YAKAN ÇOK SA?LIKLI B?R KARI?IM

 

Prof. Dr. ?brahim Saraço?lu özellikle bel, bald?r, kalça ve göbekteki ya?lar? yakmak için lahana, limon ve maydanoz kürünü öneriyor. Evinizde kolayl?kla haz?rlayaca??n?z bu kürü düzenli kullan?mda bel, göbek, kalça ve bald?rda ki ya?lar?n?zdan kurtulman?z mümkün.

Göbek Eriten, Zay?flatan Lahana, Limon ve Maydanoz Kürü Nas?l Haz?rlan?r?

Malzemeler:

  • 2 yaprak lahana
  • 16-17 adet maydanoz
  • 1 tatl? ka???? limon
  • Yar?m litre su

Ya?lar? Eriten Lahanal? Kür Nas?l Yap?l?r? (?brahim Saraço?lu Tarifidir.)

Haz?rlan???: ?lk olarak yar?m litre suyu bit tencerenin içerisine al?n ve kaynatmaya ba?lay?n. Kaynamaya ba?lad?ktan sonra içerisine 2 adet lahanay? ilave edin ve a?z? kapal? bir ?ekilde 3 dakika boyunca kaynat?n. 3 dakika sonra kar???m?n içerisine 16-17 adet taze maydanozu saplar? ile birlikte tencerenin içerisine at?n. Maydanozlar? da ekledikten sonra 3 dakika daha a?z? kapal? olarak kaynatmaya devam edin. Toplam 6 dakika sonra a?z?n? kapat?n ve ?l?maya b?rak?n. Kar???m ?l?d?ktan sonra süzün. Lahana, maydanoz ve limon ile haz?rlad???n?z ya?lar? eriten kürünüzü süzdükten sonra 1 tatl? ka???? taze s?k?lm?? limon suyunu ekleyin. Limon suyu lahanan?n yapm?? oldu?u gaz? önlemede de faydal? olacakt?r.

Lahana, Limon ve Maydanoz Kürü Nas?l Uygulan?r?

Yap?l???: En son taze s?k?lm?? limonunu ekledi?iniz kar???m? gün içinde aç karn?na olursa daha faydal? olacakt?r istedi?iniz zaman tüketebilirsiniz. 15 gün boyunca her gün düzenli olarak bu kar???m? uygulay?n. 15 gün sonras?nda 5 gün ara verin. Sonra yine 15 gün düzenli olarak uygulay?n. Bu kar???m ayn? zamanda gastrit ve ülsere kar?? koruyucu özelliktedir. Lahana, limon ve maydanoz ya? yak?c? özelli?iyle problemli bölgelerinizin erimesini sa?layacakt?r. Dilerseniz ihtiyaç duyarsan?z kürü 2 ay devam ettirebilirsiniz.

Ya?lar? Eriten Kürün Zarar? – Yan Etkisi Var M?d?r?

Bu kürün tek zarar? tiroit bezleri yava? çal??an ki?iler içindir. Lahana tiroit bezlerini daha az çal??t?r?r. Yaln?z dikkat edilmesi gereken önemli nokta tiroit bezleri sa?l?kl? çal??an ki?ilerde böyle bir etki olmaz. Sadece tiroit bezleri yava? çal??anlarda olumsuz etkisini gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir