mini-pizza-tarifi

Malzemeler
Pizza hamuru için:
2,5 su barda?? un
1 su barda?? ?l?k süt
1/2 tatl? ka???? kuru maya
1/2 tatl? ka???? toz ?eker
2 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? tuz

Sosu için:
2 yemek ka???? domates salças?
1 yemek ka???? ac? sos
1 yemek ka???? ?l?k su
1 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? kekik

Üzeri için:
1 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri
10 adet cherry domates
1/2 su barda?? dilimlenmi? siyah zeytin
1/2 su barda?? dilimlenmi? ye?il zeytin

Pi?irme Önerisi
Mayalanan pizza hamurlar?n? ince bir ?ekilde aç?p yuvarlak kal?plarla kesebilece?iniz gibi elinizde de ?ekil verebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Pizza hamurunu haz?rlamak için öncelikle; ?l?k süt, kuru maya ve toz ?ekeri küçük bir kapta kar??t?rd?ktan sonra mayan?n aktive olmas? için 10 dakika kadar bekletin.

Elenmi? un ve tuzu derin bir kaba ald?ktan sonra orta k?sm?n? aç?n. Zeytinya?? ve s?v? maya kar???m?n? da katt?ktan sonra tüm malzemeyi orta k?s?mdan kenarlara do?ru kar??t?rmaya ba?lay?n.

Toparlanan pizza hamurunu mümkünse mermer bir tezgah üzerinde yuvarlay?p büyük bir beze haline getirin. Üzerini streç filmle kaplay?n ve oda ?s?s?nda mayalanmas? için 30 dakika kadar bekletin.

Basit ve pratik bir pizza sosu için; domates salças? ve ac? sosu ?l?k suyla kar??t?r?p k?vam?n? aç?n. Zeytinya?? ve kekik ilavesiyle kar??t?r?n.

Mayalanan pizza hamurunu küçük bezelere ay?r?n. Hafif bir ?ekilde unlanm?? mutfak tezgah? üzerinde elinizle büyütüp küçük yuvarlaklar ?eklinde açt?ktan sonra f?r?n tepsilerine aral?kl? olarak yerle?tirin.

Haz?rlad???n?z pratik domates sosunu küçük bir ka??k yard?m?yla hamurlar?n üzerine sürüp kenarlara do?ru yay?n. Hamurlar?n kenar k?s?mlar?nda pay b?rakmaya dikkat edin.

S?ras?yla; rendelenmi? ka?ar peyniri, incecik dilimlenmi? cherry domates ve dilimlenmi? zeytinleri pizzalar?n üzerine e?it olarak da??t?n.

Önceden ?s?t?lm?? 220 derece f?r?nda, yakla??k 15 dakika peynirler eriyene kadar pi?irin. S?ca?? s?ca??na bekletmeden sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
F?r?ndan ç?kan minik pizzalar?, fesle?enli zeytinya?? ve taze çekilmi? tane karabiber ilavesiyle servis edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir