inegol-kofte-tarifi

Malzemeler
800 gram dana dö? k?yma
200 gram orta ya?l? kuzu k?yma
2 adet orta boy kuru so?an
10 gram karbonat
10 gram tuz

Püf Noktas?
Bir gece buzdolab?nda dinlenen köfteleri oda ?s?s?nda k?sa bir süre beklettikten sonra mangalda pi?irmeniz lezzetini daha da artt?racakt?r.Arzuya göre kulland???n?z karbonat? bir miktar sodayla köpürtüp kullanabilirsiniz.K?ymay? karbonat ilavesiyle sak?z gibi bir k?vam alana kadar yakla??k 10-15 yo?urmak, ?ekil vermeden önce ya da sonra buzdolab?nda uzun saatler süresince bekletmek esast?r.

Pi?irme Önerisi
?negöl köftesinin lezzetli olmas?nda az miktarda kullan?lan böbrek ya??n?n da etkisi oldu?u söylenir.Köftenin adet say?s? büyüklüklerine göre de?i?iklik gösterebilir. Uzun ince formuna al???k oldu?unuz köfteleri yuvarlak olarak da haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Dana dö? eti ve orta ya?l? kuzu etinden haz?rlanan kar???m k?ymay? kar??t?rma kab?na al?n.
Kuru so?anlar? rendenin ince k?sm?yla rendeleyip suyunu s?karak süzdürün.
K?ymay?; rendelenmi? kuru so?an, karbonat ve tuz ilavesiyle 10-15 dakika kadar yo?urun.
Haz?rlad???n?z köfte harc?n? kapa?? kapal? bir kapta, bir gece buzdolab?nda bekletin.
Pi?irme i?lemi öncesinde dolaptan ç?kart?n. 10 dakika kadar bekletti?iniz köfte harc?n? son bir kez yo?urup ya?l? ka??t üzerine uzun ince bir dikdörtgen ?eklinde aç?n.
Keskin bir b?çak yard?m?yla uzun ince dikdörtgenler (parmak) ?eklinde kesin.
Orta ate?te, k?zg?n bir tavada ters yüz ederek k?zart?n. ?ç k?s?mlar? da pi?en köfteleri s?cak olarak arzu etti?iniz garnitürlerle birlikte sevdiklerinizle payla??n.
Servis Önerisi
Arzuya göre sumak ilavesiyle haz?rlanm?? so?an salatas? ya da piyaz e?li?inde servis edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir