KİRSOKAVA(CHRYSOKAVA)

Home » Gezilecek Yerler » KİRSOKAVA(CHRYSOKAVA)

Kirsokava olarak bilinen kayal?k alan Girne Kalesinin 1 km do?usunda denize uzanan bir burundur. Romal?lar döneminde mezarl?k olarak kullan?lmakta olan alan, sonradan Girne Kalesi ve liman yap?m?nda ta? oca?? olarak kullan?lm??t?r.

Bizans döneminde in?a edilmi? Agia Mavra Kilisesi bir Roma kaya mezar? içinde bulunmaktad?r. Çok az bir bölümü günümüze ula?an kilisenin duvar?ndaki hayvan ve tavanda bulunan Miraç sahnesini anlatan freskler yap?n?n 10. Yüzy?l’a ait oldu?unu göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir