Kiloları Frenkleyin...!

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Kiloları Frenkleyin…!

Hastal?klar? beraberinde getiren fazla kilolara ‘Dur’ demenin vakti geldi. Uzmanlar mucize frenk maydanozu ile kolayca ya? yak?p zay?flaman?n mümkün oldu?unu söyledi.

Sonbahar geldi. ??tahlar aç?ld?. Mayo-bikini derdi kalmay?nca kilolar al?nd?. Alman bilim adamlar?  Sa?l?kl? zay?flatan 7 besini ?öyle s?ralad?…

Frenk maydanozu: Demir, magnezyum, potasyum, çinko içerir. Böbrekleri uyar?r. Ya? yakmay? h?zland?r?r. Buna ek olarak, mideba??rsak rahatlat?r.

frenk - maydanozu..

Karahindiba: A ve E vitamini, kalsiyum ve demir içerir. Karahindiba karaci?er ve safray? güçlendirir. Toksinleri vücuttan atar. Ayr?ca, saç, t?rnak ve ba? dokusunu iyile?tirir.

karahindiba

Biberiye: Ba??rsaklar? ve mideyi rahatlat?r. Kan ?ekerini düzenler. Buna ek olarak, konsantre kabiliyetini art?r?r. Bitkisel antibiyotik gibidir. Gebe kad?nlar?n tüketmeden önce doktora dan??malar? gerekmelidir.

biberiye

Ard?ç: Sindirimi destekler ve metabolizmay? çal??t?r?r. Kan ?ekerindeki dalgalanmalar? engeller. Ama rahim kas?lmalar?n? harekete geçirdi?i için hamilelere yasakt?r.

ard?ç

Tarhun: Anason ve rezeneyi an?msatan tad? vard?r. Metabolizma ile böbrek aktivitesini art?r?r, sindirimi te?vik eder. Adet döngüsü ve menopoz semptomlar? üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

tarhun...

Basil: Sakinle?tirici etkisi vard?r. Bunun yan? s?ra ya? yak?m?n? art?r?r. Haz?ms?zl??a iyi gelir. Hamileler tüketmemelidir.

basil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir