kievski-tarifi

Malzemeler

5 adet 200 graml?k tavuk gö?sü
10 gr tuz
10 gr toz beyaz biber
10 gr tarhun
10 gr sar?msak püresi
15 gr toz zencefil
100 gr kievski ya??
Sar?msak püresi için:

1 kg sar?msak
200 ml ayçiçek ya??
Kievski ya?? için:

1 kg tereya??
5 damla trüf ya??
4 adet limon
100 gr toz parmesan peyniri
Smetana için:

1 kg çi? krema
200 gr süzme yo?urt
1 su barda?? limon suyu
Paneleme için:

4 adet yumurta
75 gr un
500 gr galeta unu
Kievski Tarifi Nas?l Yap?l?r?

Kievski Tarifi Tarifi için;
Sar?msak püresi için: Sar?msaklar?n kabuklar? ay?klan?r. Miksere al?n?p üzerine ayçiçek ya?? ilave edilir. Mikserde 3 dakika süreyle önce dü?ük devirde (mikserden gelen vuruntular azalana dek) sonra 3 dakika süre ile orta devirde püre k?vam?na gelinceye kadar çekilir.
Mikser kapat?l?r ve servis ka???? ile cam kavanoz içine al?n?r. A?z? s?k?ca kapat?l?p buzdolab?na kald?r?l?r. Gerekirse hemen kullan?labilir.
Kievski ya?? için:Tereya?? tencerede k?s?k ate?te 1 saat boyunca kaynat?l?r ve oda s?cakl???na gelene kadar so?utulur. Bu s?rada limonlar b?çakla ortalar?ndan ikiye bölünür.
Limon s?kaca??nda limonlar?n suyu barda?a s?k?l?r ve rendenin küçük gözünde limon kabuklar? rendelenir.
Di?er yandan tereya?? so?uyunca tel süzgeçle bir kaba süzülür, tortusu al?n?r ve içine trüf ya?? damlat?l?r ve toz parmesan peyniri eklenir. Kab?n içine limon kabu?u rendesi ve 2 limonun suyu konulur ve kar??t?r?l?r.
Buzdolab?na kald?r?l?r, kat?la?mas? için yakla??k yar?m saat bekletilir.
Buzdolab?ndan al?n?r ve 20 graml?k tereya??na yumruk ?ekli verilir ve ortas? ?i?le uzunlamas?na aç?l?r.
Ortas? ?i?le aç?lm?? tereya?? parçalar? streç filme sar?larak bir kab?n içinde tekrar buzdolab?na kald?r?l?r ve kendisini çekmesi için en az iki saat bekletilir.
Smetana: Çi? krema robotta, orta devirde (veya ç?rpma teli ile) 45 dakika boyunca ve hacmi iki misli kabarana kadar ç?rp?l?r. Robot durdurulup tencerenin içine süzme yo?urt ilave edilir ve robot tekrar 10 ile 15 dakika kadar kaptaki ürün tamamen homojen hale gelene kadar orta devirde ç?rpmaya devam edilir.
Robot çal???rken limon suyu azar azar ilave edilir. Be? dakika daha ayn? devirde ç?rp?l?r. Devirme usulü bir kaba al?n?r ve buzdolab?nda en az iki saat süre ile dinlendirilir.
Panaleme için: yumurtalar? bir kaba k?r?n ve ç?rp?n. Ard?ndan kievskiler s?ras?yla una, yumurtaya, galeta ununa bat?r?l?r.
Ard?ndan tekrardan yumurtaya ve son olarak galeta ununa bat?r?l?r.
Kievski için: Her bir tavuk gö?sü b?çakla ince ince aç?larak ya?? ve siniri ay?klan?r. Sonra et dövme po?etinin içinde et dövece?iyle parçalanmadan inceltilir.
Zencefil, beyaz biber ve tuz etin üstüne serpilir. Kurutulmu? tarhun ya da bir yaprak taze tarhun, sar?msak püresiyle beraber etin üzerine konulur.
Ortalar?na kievski ya?? yerle?tirilir. Ard?ndan s?k? s?k?ya sar?l?r ve bir kap içinde 0 derecede muhafaza edilir. Buzdolab?nda en az 2 saat en çok 4 gün bekletilir.
Ard?ndan panelenir ve daha önceden 150 derecede ?s?t?lm?? fritözde ya da k?zg?n derin ya??n içine at?l?r. Yakla??k 10 ila 15 dakikada pi?irilir. Servis taba??n?n bir yan?na iste?e göre ?spanak püresi di?er yan?na di?er kepçe ile patates salatas? ve ortas?na uzunlamas?na ve e?ik olarak kesilmi? ha?lanm?? patates konulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir