kavurmali-katmer

Malzemeler

200 gr kavurma
200 gr ka?ar peyniri
20 adet baklava yufkas?
2 yemek ka???? tereya??
Kavurmal? Katmer Tarifi Nas?l Yap?l?r?

Kavurmal? Katmer Tarifi Tarifi için;
2-3 adet baklava yufkas?n? tezgâha serin ve aralar?na eritilmi? tereya?? sürün. Daha sonra yufkalar?n tam ortas?na rendelenmi? kavurma ve rendelenmi? ka?ar peynirden e?it oranlarda yerle?tirin. Ard?ndan baklava yufkalar?n? kö?elerinden ba?layarak kare ?eklinde katlay?n. Son olarak haz?rlad???n?z katmerleri az tereya??nda arkal? önlü k?zart?n ve s?cak olarak servis edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir