Karides: Denizin Sağlıklı Lezzeti

Home » Dünya Mutfağı » Karides: Denizin Sağlıklı Lezzeti

karidesin-yararlari-696x464

Meze ve yemekler için az ya?l? etiyle iyi bir alternatif olan karides ile lezzetli menülere ula?abilirsiniz. Avrupa denizlerinde ve Kuzey Amerika k?y?lar?nda ya?ayan, kabuklular s?n?f?ndan olan karides, Türk mutfa??nda da mezeler ve ana yemekler için sevilen bir deniz mahsülü alternatifidir. Su ürünlerinden karides, yengeç ve ?stakoz, di?er birçok bal??a göre daha fazla kolesterol içerse de ço?u etlere ve kümes hayvanlar?na göre de daha az doymu? ya? içerir. Bu nedenle su ürünleri dengeli beslenme ko?uluyla tüketildi?inde sa?l?k aç?s?ndan çok faydal? olacakt?r.

E?er hafif ?ekillerde pi?irilirse daha faydal? olan karidesin tüketilmesi için birçok lezzetli tarif mevcuttur. K?ymetli ve zahmetli bir i?lenmeyle sofralara geldi?inden seçkin davetlerinizde ikram edilmeye de?er bir besindir. Karides, ayn? zamanda bal?k gibi omega – 3 diye tabir edilen elzem ya? asitlerinden EPA ve DHA aç?s?ndan iyi bir kaynakt?r.

Geli?me ça??ndaki bireylerin beslenme zinciri aç?s?ndan vazgeçilmez bir kaynak olan karides, E ve B12 vitamini ile iyot, çinko ve fosfor minerali aç?s?ndan da zengindir. Doyurucu bir ete sahip olan karides, ya? oran? dü?ük oldu?u için de diyetlerde salatalarla birlikte s?kça kullan?l?r.

Genelde dondurularak sat?lan bu deniz mahsüllerinin yemeklerde de?erlendirilirken dikkat edilmesi gereken unsur, ya yakaland?ktan sonra en k?sa sürede tüketilmesi ya da hemen i?lenmesi gerekti?idir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir