Kadınlarda akıntı nedenleri ve tedavisi

Home » Dünya Mutfağı » Kadınlarda akıntı nedenleri ve tedavisi

1453325109_2

Vajinal ak?nt?lar?n birçok kad?n?n kabusu oldu?unu dile getiren Kad?n Hastal?klar?, Do?um ve Tüp Bebek Uzman? Prof. Dr. Cem F?ç?c?o?lu, “Çok kolay tedavi edilebilir olanlar? oldu?u gibi tekrarlayarak ya?am kalitesini bozan ak?nt?lar da vard?r” dedi.

Ak?nt? neden olur
“Ak?nt?n?n nedeni genellikle mevcut hazne içerisindeki do?al ortamda bulunan mikroplar?n dönem dönem patojen yani ak?nt?ya sebebiyet verecek güce ula?malar?d?r” diyen Prof. Dr. Cem F?ç?c?o?lu, “Bazen adet kanamalar?, uzun süre ?slak mayoyla kalmak, s?k denize girip ç?kmak ve s?k ili?ki gibi nedenler de kokulu ak?nt?n?n haz?rlay?c?s? olarak kar??m?za ç?kabilir” ?eklinde konu?tu.

Nelere dikkat edilmeli
Çok a??r? vajinal temizlik yapan, a??r? hijyen kurallar?n? uygulayan bir kad?nda da vajinal enfeksiyonlar?n tekrarlama riskinin daha fazla olaca??n? söyleyen Prof. Dr. F?ç?c?o?lu, o nedenle çok a??r? vajina içerisine müdahale etmeyi önermedi?ini vurgulad?.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir