somon-tarifi

Omega-3 ya? asitleri bak?m?ndan zengin, so?uk sularda yeti?en somon bal???n? daha da lezzetli hale getirmek için sadece bir iki küçük dokunu? yeter.

Zeytinya??, defne yapra??, limon suyu, kuru baharatlar ve arzuya göre ezilmi? bir di? sar?msak… Ya?l? bir bal?k oldu?u için ?zgara ya da f?r?nda pi?ecek olan somona yap?lacak en büyük iyilik onu tarifine kataca??n?z bu malzemelerle bulu?turmak.

Malzemeler
2 dilim somon (takoz ?eklinde biraz kal?n dilimlenmi?)
1/2 çay barda?? zeytinya??
1 yemek ka???? taze s?k?lm?? limon suyu
1 adet defne yapra??
1 çay ka???? tane karabiber
1/2 çay ka???? tuz

Servisi için:
1 dilim limon

Püf Noktas?
Fileto somonlar?n derilerini almay?n. Sosun fazlas?n? silkeledikten sonra bal?klar? ?zgara üzerine yerle?tirin.Somon bal???n?n pi?ip pi?medi?ini ?s? etkisiyle turuncudan bej rengine do?ru giden renk de?i?ikli?inden anlayabilirsiniz.Izgara üzerine yerle?tirdi?iniz fileto bal?klar? 3-4 dakikadan önce ters yüz etmeyin. Aksi takdirde ?zgara üzerine yap??abilir.

Pi?irme Önerisi
Marine kar???m?na bulad???n?z somonlar? buzdolab?nda 6-8 saat kadar beklettikten sonra pi?irebilirsiniz. Marinasyon süresinin uzamas? bal?klar?n lezzetini artt?r?r.Marine etti?iniz somon dilimlerini önceden ?s?t?lm?? f?r?nda, ya?l? ka??t üzerinde k?sa sürede pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Zeytinya??, taze s?k?lm?? limon suyu, defne yapra??, tane karabiber ve tuzu geni? bir kapta kar??t?r?n.

Somon dilimlerini bu kar???ma yat?r?p en az 30 dakika buzdolab?nda bekletin.

Buzdolab?ndan ç?kar?p k?sa süre önceden ?s?t?lm?? ?zgara üzerinde ters yüz ederek k?sa süre pi?irin.

Limon dilimleri ve ye?illikler e?li?inde s?cak olarak sevdiklerinizle payla??n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir