Item image

TEMEL REİS RESTAURANT

Temel Reis RESTAURANT, kuruldu?u günden bugüne Ye?il Adan?n en güzel ilçesi Gazi Ma?usa’da konumlanm??, s?cak atmosferi, ki?iye özel ilgisiyle siz de?erli mü?terilerine 11 y?l? a?k?n hakl? tecrübesi, profesyonel, e?itimli ve güler yüzlü kadrosuyla hizmet sunmaktad?r.

Temel Reis RESTAURANT 100 ki?i k??l?k ve 150 ki?i yazl?k bahçesi olmak üzere iki k?s?mdan olu?up k?? aylar?nda Ada s?cakl???n? içine al?p inan?lmaz lezzetler e?li?inde içinizi ?s?t?rken; yaz aylar?nda, Ak Deniz’in en güzel Adalar?ndan olan Ye?il adan?n c?v?l c?v?l ve muhte?em esintisine merhaba deyip, leziz yemeklerden keyif alabilirsiniz.

Temel Reis RESTAURANT et ve tavuk çe?itlerinden olu?an zengin menüsüyle her gün ilk gün ki heyecan ve y?llar?n verdi?i tecrübeli personeli ile mutfaktan çatal?n?za alaca??n?z lokmaya kadar geçen a?amalar? a’dan z’ye kaliteli servisle sunmaktad?r. Türk damak tad?n?n eseri olan leziz yemek kültürünü ba?ar?yla vurgulayan Temel Reis RESTAURANT mü?teri memnuniyetini temel ilke olarak benimsemi?tir.

Sürekli de?i?en ko?ullara ayak uydurmay? ba?arabilen, kendine özgü tarz? ile yeni lezzetler ke?feden, misafirlerinin taleplerini dikkate alan, lezzetlerinde oldu?u kadar serviste kaliteye, konforda özene, ilgi de samimiyete önem veren bir anlay??a sahibiz…

Restaurant?m?zda misafirlerimize gösterdi?imiz ilgi ve alakay?, sosyal hayatta da sürdürerek, onlar? özel günlerinde de yaln?z b?rakmad???m?z? küçük sürprizlerle de hat?rlat?r?z…

Temel Reis RESTAURANT her türlü organizasyonlar?n?z için tam te?ekkürlü ekip ve ekipman? ile konuklar?n?z? a??rlaman?z esnas?nda yüz ak?n?z olacakt?r.

Damak tad?, porsiyonlar?m?zdaki doyurucu gramaj, hijyenik ve ?effaf üretim, iyi hizmet ve uygun fiyat müessesemizin de?i?meyen prensipleridir.