Item image

PIZZYBURGER

Ayta? Pazarlama Ltd. ile Kuzey K?br?s’ta kalite yolculu?una 1985 y?l?nda ba?lad?k. 1991 y?l?nda Metropol Supermarket ve Metropol F?r?n’? açt?k. 2000 y?l?nda PizzyBurger’i, 2006 y?l?nda Metform Property Development Ltd.’i, 2009 y?l?nda Metropol Unlu Mamüller ve Ekmek Fabrikas?’n? açt?k. Bu çabalar?m?z, 2009 y?l?nda, Y?l?n Giri?imcisi ödülü ile kar??l?k buldu.

PizzyBurger’de sa?l?k ve hijyen birinci önceli?imiz oldu. Mutfa??m?z? en yeni yeni jenerasyon cihazlarla donatt?k. Ürünlerimizin tümünü en son teknoloji ile üretiyoruz. ISO 22000 kalite standartlar?na göre yönetilen PizzyBurger, Metropol kalite anlay??? ve güvencesi alt?ndad?r.

Tüm ürünlerimiz kendi üretim tesislerimizde günlük olarak haz?rlan?r. PizzyBurger yeni lezzetleriyle, dünyan?n en seçme kahveleriyle, dost sohbetlerinin, do?um günlerine özel menü ve programlar?yla mutlulu?un, teknolojik ortam?yla, i? insanlar? ile gençlerin ve hepsinin ötesinde sa?l?kl? beslenmenin yeni adresi olsun istedik.

Mutfa??m?z? en yeni jenerasyon cihazlarla donatt?k. Ürünlerimizin tümünü en son teknoloji ile üretiyoruz.

Tüm ürünlerimiz en iyi kalite olan, s?n?f?nda lider markalardan özenle seçilmi?tir. Hamburger ve pizzalar?m?zda, Metropol ekme?i, taze piliç ve dana eti, günlük sebze, kullan?yoruz.