Item image

Missina Restaurant

??letmemiz KKTC’nin en güzel kenti olan Girne’ye ba?l? Karao?lano?lu’nda denize s?f?r bir konumdad?r.

Lezzetin ve zerafetin birlesti?i noktada Leziz bal?k çe?itleriyle Nezih bir ortamda 250 k??l?k 400 yazl?k kapasitesi ile tüm etkinliklere de cevap verebilecek bir konumdad?r.

Mü?terilerimizin Missina Restaurant’? tercih etmelerinin en büyük sebebi, kaliteli servisi, sürekli yenilenen mutfa?? ve bir resim tablosunu an?msatan manzaras?nda,keman müzi?i esli?inde keyifli zaman geçirmelerindendir.

Yeme?in sanata dönü?tü?ü yerde bulu?mak dile?iyle…