Item image

Köşebaşı Restaurant

Kö?eba?? Restaurant

Gönyeli’nin en deneyimli,en eski meyhanelerinden biri olan,muhabbeti bol ve menüsü zengin bir mekan.?eftalikebab?,mangalda ci?er kavurmas? ve makarnas?yla me?hur olan Kö?eba??,K?br?s’a özel so?uk ve s?cak mezeleri de menüsünde bulunduruyor.2004 y?l?nda aç?lan mekan?n sahibi Erkin Ali Alpda?’d?r.